Endret: 02. april 2014
Samling kommunepsykologer Tønsberg
FLYKTNINGER PÅ AGENDAEN: Kommunepsykologer samlet i Tønsberg 2.-3. april. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Første av fem psykologsamlinger i gang

Første av fem psykologsamlinger i gang

Hjelp til flyktninger og minoritetsspråklige står på agendaen når 150 psykologer fra Kautokeino i nord til Lindesnes i sør møtes over fem samlinger i regi av NAPHA nå i vår. Første samling startet i Tønsberg i dag.

-Flyktninger og minoritetsspråklige er en gruppe alle kommunalt ansatte psykologer vil komme i kontakt med i ulike sammenhenger, sier psykolog og faglig rådgiver i NAPHA, Kjetil Orrem.

-Språklige og kulturelle barrierer

På dette området ser han et behov for økt kompetanse.

-Grunnet både språklige og kulturelle barrierer vil de potensielt representere spesielle utfordringer, som psykologene ikke nødvendigvis har blitt bevisstgjort gjennom sin utdanning, påpeker han.

100 millioner til satsingen

Det er stor politisk enighet om at psykisk helsetilbudet i kommunene skal styrkes. Som en del av dette arbeidet bevilget Helsedirektoratet i år 100 millioner til satsingen «psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester».

Denne våren vil NAPHA for første gang gjennomføre nettverkssamlinger for psykologer i kommunene, etter at ansvaret for disse samlingene ble flyttet fra Norsk Psykologforening til NAPHA.

Rundt 150 psykologer fra Kautokeino i nord til Lindesnes i sør, vil møtes gjennom fem regionale samlinger i henholdsvis Tønsberg, Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim.

Over halvparten mangler psykolog

Den nye folkehelseloven gir tydelige føringer om at forebygging av psykiske lidelser skal tilstrebes på alle kommunens arenaer.

-I disse oppgavene bør psykologene være en viktig bidragsyter, sier Orrem.

I dag er det 185 psykologer som er ansatt på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. I tillegg til disse er det mange psykologer som har faste stillinger i kommunale tjenester.

-Likevel ser vi at over halvparten av norske kommuner fortsatt ikke har tilgjengelig psykologkompetanse. Vi vil bidra med å jobbe mot økt rekruttering og utforming av psykologroller som både møter kommunale behov, og som gjør at psykologene blir værende i de kommunale helsetjenestene, sier Orrem. 

Ulike lokale behov

Mange av kommunene som har ansatt psykologer bruker dem i lavterskeltilbud til ulike målgrupper i befolkningen. Tilbakemeldinger fra flere evalueringer viser at det i slike kommuner er blitt lettere å få psykisk helsehjelp for folk som trenger det.  Samtidig kommer det frem at det er andre oppgaver psykologene også ønsker å være en del av, som fortsatt har stort utviklingspotensial.

-Med den store variasjon i kommuners behov, størrelse og geografi, er det vanskelig å definere en tydelig rolle.  Derfor er slike samlinger viktige for å drøfte utfordringer og samtidig kunne lære av hverandres tilnærminger, sier Orrem.

På agendaen for første gang

Helsedirektoratet vil under samlingen i Tønsberg 2.-3. april informere om satsingen og forventninger rundt denne, og ha dialog med deltagerne i etterkant av sin presentasjon. Hver samling vil ha fokus på arbeid med flyktninger og minoritetsspråklige, for å utforske nærmere hva psykologene kan bidra med inn i arbeidet mot disse målgruppene.

-Dette er en gruppe det ikke har vært fokusert på i nettverkssamlingene tidligere, og som også bør være sentrale i forbindelse med Norsk Psykologforenings nye satsingsområde som er forebygging for barn og unge, avslutter Orrem.

PSYKOLOG-SAMLINGER VÅREN 2014
  • I dag er det 185 psykologer som er ansatt i kommunene på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. I tillegg til disse er det mange psykologer som har faste stillinger i kommunale tjenester.

  • Likevel mangler over halvparten av norske kommuner fortsatt psykolog.

  • Vårens øvrige samlinger for kommunepsykologene holdes 8.-9. april i Tromsø, 29.-30. april i Bergen, 13.-14. mai i Oslo og 11.-12. juni i Trondheim.

FOREBYGGENDE ROLLE: -Psykologene bør være en viktig bidragsyter i kommunenes arbeid med å forebygge psykiske lidelser, sier psykolog og faglig rådgiver i NAPHA, Kjetil Orrem.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen