Publisert: 29. april 2014
Anna Mo-Bjørkelund portrett (886 x 619)
PSYKOLOGER I KOMMUNENE: -En må samarbeid med andre som jobber med tilsvarende målgruppe, sier Anna Mo-Bjørkelund.

-Våg å være litt kaospilot!

-Våg å være litt kaospilot!

Som eneste psykolog i en liten eller mellomstor kommune må du våge å være litt kaospilot, råder Anna Mo-Bjørkelund. Det er viktig å søke seg til nettverk, skaffe inspirasjon og samarbeide med andre.

-Forholdet du har til det lokale stedet du jobber, til plan og strategi, faglige preferanser, personlige forhold og samarbeid med andre, alt dette spiller inn på hvordan du identifiserer deg med rollen og hvordan jobben som kommunepsykolog blir, sier Anna Mo-Bjørkelund, kommunepsykolog i Kvam og Jondal.

I dag holdt Anna Mo-Bjørkelund foredrag på NAPHAs regionale nettverkskonferanse i Bergen for psykologer i kommunene. Samlingene skal blant annet anledning til å reflektere over og diskutere rollen psykologene har i kommunal psykisk helsetjeneste.

Eneste psykolog?

-Det er viktig å bygge seg opp nettverk, finne støtte og blant annet ha tilgang til tverrfaglig samarbeid når du jobber som eneste psykolog eller en av få psykologer, sier Mo-Bjørkleund.

Hun snakket om hva som inspirerer og hvordan hun gjør det «levelig» og utviklende å jobbe med mye ansvar «alene» i små og mellomstore kommuner. Kvam og Jondal har henholdsvis 8584 og 1050 innbyggere.

Pimp my kommune

Når rådmannen har gitt tittelen på kommunebudsjettet «Pimp my kommune» og skriver blogg om det (i Kvam), sier det litt om at mindre kommuner ikke er ensbetydende med grå eller stillestående. Han utfordrer tjenestene til å tenke utenfor boksen.

-Vi blir nødt til å tenke nytt. Kvam og Jondal har mangfold, vakker natur og kultur, både moderne og tradisjonelle uttrykk. En skulle tro at det ikke var behov for psykiske helsetjenester der, men det er det nok likevel, sier Mo-Bjørklund til salen når hun presenterer de to kommunene.

På tvers av faggrupper

Ved siden av det kliniske arbeidet, driver Mo-Bjørkelund prosjekter, planarbeid og fagutvikling. Hun søker også aktivt inspirasjon og nye faglige impulser. 

-Det er mye vi kan gjøre sammen på tvers av faggrupper, sier hun.  

Psykologene må finne sin rolle i samarbeidet om forbygging og helsefremming. Sammen med helsestasjon, PP-tjenesten og barnevern, som alle har et oppdrag innenfor oppvekstfeltet.

-Vis frem kunnskapen!

Hun har følgende råd til psykologer i kommunene:

  • Våg å være litt kaospilot!
  • Sørg for å ha et psykognettverk
  • Vis frem psykologkunnskapen
  • Allier deg med lederen din
  • Vis interesse for andre fag- og tjenesteområde
  • Kollegafellesskap og støtte
  • Si JA viss noen i organisasjonen spør deg om noe!
  • Vis interesse for andre fag- og tjenesteområde

Personlig vendepunkt

Mo-Bjørkelund forteller at hun tok et valg da hun i 1996 flyttet tilbake til stedet hun hadde vokst opp, for å jobbe som psykolog der. Hun jobbet først som leder i PP-tjenesten, men utdannet seg etter hvert til spesialist i samfunnspsykologi.

-Det lå et samfunnsengasjement i det. Jeg likte å jobbe på kryss og tvers i systemet. Jeg ville jobbe klinisk, men ønsket å se barn og unges individuelle behov i en større sammenheng, i forhold til foreldre, skole og på fritidsarenaen. 

-Brikkene falt på plass

Hun ønsket å påvirke det psykiske helsearbeidet.

-Spesialiseringen i samfunnspsykologi ga meg rammeverk for å forstå oppvekst og forebyggingsfeltet bedre. Brikkene falt på plass for meg da jeg begynte med dette. Jeg fikk ny energi til å jobbe videre, forteller hun.

Med i ledergruppe

Oppvekstsjefen er i dag hennes nærmeste leder, og hun er med i ledergruppen Oppvekst.

-Det er viktig at jeg ikke er organisert innunder en av de andre tjenestene. Det styrker mulighetene til å jobbe fleksibelt og på tvers av tjenestene, sier hun.

Kollegafelleskap

Om en ikke har fagfellesskap, er det viktig å ha kollegaer. Det som ofte er et lim på arbeidsplassen. Dette søker Mo-Bjørkelund i PP-tjenesten der hun var ansatt tidligere.

-En ting som å treffe gamle kollegaer jeg trives med i lunsjen eller samarbeide faglig er kjempeviktig for meg, sier hun.

-Still kritiske spørsmål

Å vurdere kvaliteten i arbeidet er en kontinuerlig prosess.

-Som kommunepsykolog må jeg stille spørsmål. Er jeg på de riktige stedene, er det jeg gjør lurt? Virker det? sier Mo-Bjørkelund.

Faglig utvikling

Selv har hun hatt nytte av periodevis arbeid i en stillingsprosent ved BUP. Hun bruker fortsatt dem fortsatt som drøftingspart og til veiledning.    

-Arbeidet ved BUP ga nyttig blikk utenfra. Siden høsten 2012 har jeg vært med i nettverk for kommunepsykologer i regi av RKBU Vest, forteller Mo-Bjørkelund.

Sammen med tre andre kommunepsykologer har hun beskrevet og oppsummert erfaringene sine som kommunepsykolog.

-Det har vært veldig nyttig å delta i faglig nettverk, skrive, reflektere og oppsummere.

LES MER om psykologer i kommunene:

 

 

 

PSYKOLOGSAMLING I BERGEN

29.-30. mai, arrangerer NAPHA den tredje av i alt fem regionale samlinger våren 2014, for psykologer ansatt i kommunene på midler fra Helsedirektoratet. Denne gangen i Bergen.

  • Hensikten er både å rekruttere flere psykologer i kommunene, og å styrke dem i denne rollen gjennom utveksling av erfaringer.
  • Les mer på kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeids temaside Psykologer i kommunene.
PSYKOLOGER I KOMMUNENE: -En må samarbeid med andre som jobber med tilsvarende målgruppe, sier Anna Mo-Bjørkelund.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen