Publisert: 18. august 2014
UiA - forskningsmiljøside på Psykiskhelsearbeid.no

MER TILGJENGELIG: -På Psykiskhelsearbeid.no gjør vi oss nå mer tilgjengelige for samarbeid med praksisfeltet, sier instituttleder Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Ny nettside om psykososial forskning

Ny nettside om psykososial forskning

Møt forskning og forskere ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder! Ny temaside på Psykiskhelsearbeid.no!

Steders betydning for folks psykiske helse, sexologi, livskvalitet for utviklingshemmede, ungdoms nettvaner og nettverksmetoder i psykisk helsearbeid.

Dette er bare noen av områdene forskningsmiljøet innen psykisk helsearbeid ved Universitet i Agder er kjent for.

-Vi utforsker eksisterende praksis og utvikler nye praksisformer, og vil bidra til et kunnskapsgrunnlag for psykisk helsearbeid forankret i mangfold, samtidighet og verdighet, sier instituttleder Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder er det fjerde i rekken forskningsmiljøer som NAPHA presenterer med egen temaside under menypunktet forskningsmiljøer på nettstedet og kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.

Fra før finner du forskningsmijløer innen psykisk helse ved Høgskolen i Hedmark, Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Nord-Trøndelag på Psykiskhelsearbeid.no.

Dette finner du på siden:

  • Informasjon om hva som særpreger forskningsmiljøet.
  • Omtaler av forskningsmiljøenes publikasjoner og pågående forskningsprosjekter.
  • Presentasjon og oversikt over forskere tilknyttet miljøet.
  • Informasjon om pågående forskningsprosjekter.
  • Reportasjer om forskning og forskere

Hjelp til forskingsformidling

-Mange av oss forskere sliter ofte med å få oppmerksomhet om temaer og forskningsresultater som for oss nærmest er viktigst i verden, så det å få besøk av NAPHAs rådgivere som ga oss et lite puff i ryggen, var en fin opplevelse. Det skjerper oss på et vis, sier Wickstrøm Andersen.

Samarbeid med praksisfeltet

-Det hadde vært en drøm om nettsidene kunne gi oss kontakt med nye samarbeidspartnere, sier Wickstrøm Andersen.

En del av NAPHAs strategi er å inspirere og legge til rette for tettere kontakt mellom forskning og praksis. Før sommeren besøkte en gruppe på to kommunikasjonsrådgivere og to faglige rådgivere fra NAPHA forskerne ved institutt for psykososial helse, UiA.

Wickstrøm Andersen ser positive ringvirkninger av denne måten å samarbeide om forskningsformidling på.

-Jobbingen med nettsiden har sånn sett vært samlende for fagmiljøet og positivt også for oss og våre samarbeidspartnere, sier han. 

Møt profilerte forskere!

Nå kan du som leser møte Elsa Almås, Esben Esther Pirelli Benestad, Anders Johan W. Andersen, Carl Christian Backe, John Olav Bjørnestad, Tore Dag Bøe, Hans Herlof Grelland, Magnhild Høie, Venke Frederikke Johansen, Kjell Kristoffersen, Inger Beate Larsen, Jens Nærbø, Anne Brita Thorød, Alain Pierre Topor, Dagfinn Ulland og Erna Ulland på Psykiskhelsarbeid.no.

Forskerne har opprettet profiler på Psykiskhelsearbeid.no, og noen vil etter hvert selv dele og formidle kunnskap i basen.

-Vi vil bidra til å holde siden oppdatert, og legge inn omtaler av både prosjekter og nye bøker og artikler, sier Wickstrøm Andersen.

Her får de hjelp fra NAPHA:

Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA har den siste uken publisert flere omtaler av forskningsmiljøets publikasjoner, som Tvangsmedisinering som permanent unntaksstilstand, Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede, Stadig flere kvinnelige sexologer

-Et av NAPHAs mål med forskningsmiljøsidene er å skaffe overblikk over forskning på psykisk helsearbeid i Norge og løfte frem relevante forskningsresultater og prosjekter, sier Reinertsen.

Ved lansering er rundt 10 av forskernes publikasjoner presentert i basen, men leserne kan vente seg mer utover høsten.

-I et større perspektiv er det viktig å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig, og særlig kunnskap som er utviklet i et psykisk helse-perspektiv. Sidene til NAPHA kan med andre ord fort bli en svært viktig og samlende kilde til å finne ny kunnskap for psykisk helsearbeid, tror Anders Johan W. Andersen.

Se ny temaside på Psykiskhelsearbeid.no: Universitetet i Agder 

MER TILGJENGELIG: -På Psykiskhelsearbeid.no gjør vi oss nå mer tilgjengelige for samarbeid med praksisfeltet, sier instituttleder Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen