Endret: 08. oktober 2015
mb-ere bergen

I JOBB: Lene Amina Tufte, Anne Lise Folkedal Olsen, Vebjørn Aksnes og Andre Nilsen er utdannet medarbeidere med brukererfaring gjennom NAV, og opplever god tilbakemelding på jobben de gjør. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt, erfaringskompetanse.no.)

-Mange gode historier, svært få dårlige

-Mange gode historier, svært få dårlige

Stadig flere medarbeidere med brukererfaring kommer inn i yrkeslivet i Bergen. -Ansattes skepsis reduseres når man får dem som kollega sier spesialrådgiver Audun Pedersen.

-Selv om det helt unntaksvis også har vært motsatt. Men hos oss er de gode historiene så mange og de dårlige så få, at ingen lenger kan generalisere over de dårlige, sier Pedersen, som er spesialrådgiver for psykisk helse ved byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning i Bergen kommune (BSBO).

Ifølge Pedersen tok det et par år å etablere en felles holdning om at medarbeidere med brukererfaring er gode og nyttige medarbeidere.

Teori og praksis

Utdanningen er et kvalifiseringsprogram for mennesker som har egen erfaring med bruk av psykiske helsetjeneser.

Bergen kommune har samarbeidet med NAV om utdanningen i snart ti år. Av de til sammen ca. 100 som har deltatt i programmet, har over 60 fullført. De fleste som fullfører får jobb, ifølge erfaringskompetanse.no.

MB-utdanningen går over ett år og består av 180 timer teori og 20 ukers praksis i ca. halv stilling. Utdanningen avsluttes med en skriftlig oppgave.

Politisk forankret

NAPHA og Erfaringskompetanse besøkte nylig etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune, som i flere år har hatt fokus på recovery, og der ansettelser av medarbeidere med brukererfaring er implementert. Faktisk ansetter Bergen kommune stadig flere medarbeidere med brukererfaring.

Les mer om medarbeidere med brukererfaring i Bergen på napha.no

-Bergen kommune har fått ledelsesforankret MB-prosjektet. Det ser vi på som viktig for implementeringen. Også på politisk nivå er det vedtatt videreføring og avsatt midler til drift og lønnstilskudd, forteller Kristin Trane, faglig rådgiver i NAPHA.

Omgivelsene blir mer positive

NAPHA og Erfaringskompetanse var så heldige å møte fem av de som var i jobb gjennom MB-ordningen.

-De trakk frem MB- utdanningen som viktig for dem, påpeker Trane, som syntes det var særlig nyttig å høre om deres erfaringer i forhold til den positive utviklingen som har skjedd rent holdningsmessig i kommunen.

-Det å ansette medarbeidere med brukererfaringer gjør andre mer positive til at dette faktisk går an, slår Trane fast.

Fritt fram for flere

Både ansatte med brukererfaring, deres kollegaer og ansatte i Etat for psykisk helse og rus trakk frem dette aspektet på møtet.

-Å ansette medarbeidere med brukererfaring er et av virkemidlene som ser ut til å virke for å få tjenestene mer recovery-orienterte. Kommunene får mye igjen for å ansette medarbeidere med brukererfaring. Veilederen Sammen om mestring trekker frem at tilsetting av medarbeider med brukererfaring styrker brukeperspektivet i tjenestene, sier Trane.

Les mer fra besøket på erfaringskompetanse.no.

 

GODE ERFARINGER: Medarbeidere med brukererfaring er gode og nyttige medarbeidere, sier Audun Pedersen, spesialrådgiver i Bergen kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen