Publisert: 16. oktober 2014.   Endret: 08. oktober 2015
Hilde Viddal

SAKEN: -Kroppen og resten av mennesket forstås som en funksjonell enhet der delene er i et kontinuerlig samspill. I behandlingen er det viktig å se den enkeltes styrke og fremme positive kvaliteter, sier Hilde P. Viddal.

-Meningsfullt å se at jeg er til hjelp

-Meningsfullt å se at jeg er til hjelp

-Jeg møter mennesker i sårbare livssituasjoner og opplever at jeg utgjør en forskjell. Det gir mening og glede i arbeidshverdagen, sier psykomotorisk fysioterapeut Hilde P. Viddal i Larvik.

52. etappe av intervjustafetten «Psykisk helsearbeid Norge rundt»

Navn: Hilde P. Viddal

Jobb: Privatpraksis som spesialist innen psykomotorisk fysioterapi i Larvik kommune med trygdeavtale.

Fikk stafettpinnen av: Nina Vatland i Sandefjord kommune.

Sender stafettpinnen videre til: Psykiater Britt Hjallen ved Porsgrunn Psykiatri og Selvutvikling

-Skildre kommunen din med tre ord:

Sommerby, kulturell, i utvikling.

-Hva er det beste ved jobben din?

-Åh, det er så mye som er bra! Først og fremst er jeg takknemlig for å ha en jobb som jeg brenner for. Å møte mange ulike mennesker i forskjellige livssituasjoner er utviklende, men gir meg også en stor dose ydmykhet og erkjennelser. Jeg møter mennesker i sårbare livssituasjoner og opplever at jeg utgjør en forskjell. Det gir mening og glede i arbeidshverdagen.

Det er viktig å se og møte hver enkelt med en nysgjerrig holdning og tilstedeværelse. Da kan man oppnå trygghet, tillit og kontakt. Og først da har jeg mulighet til å formidle av min kunnskap, der verktøyet «hjelp til selvhjelp» er sentralt.

Den psykomotoriske tankegangen handler om å ha fokus på ressurser og det som fremmer helse. Kroppen og resten av mennesket forstås som en funksjonell enhet der delene er i et kontinuerlig samspill. Jeg arbeider med funnene fra kroppsundersøkelsen, uavhengig av diagnoser og symptomer, og tilpasser ut fra svarene jeg får. I behandlingen er det viktig å se den enkeltes styrke og fremme positive kvaliteter.

-Og det verste?

-I Larvik kommune er behovet for psykomotorisk behandling stort. Ventelistene er så lange at flere henviste pasienter aldri mottar et behandlingstilbud, på grunn av prioriteringer og utilstrekkelighet i systemet. Økning i ressurser for tjenesten har ikke vært tilsvarende økning i behovet, noe som resulterer i lang ventetid. Å vente i over 12 måneder er vanlig.

Det verste med jobben er å kjenne på følelsen av utilstrekkeligheten i systemet. Det er viktig å få synligjort behovet for økte ressurser til kommunen. De fleste er enige om at forebyggende tiltak og tidlig intervensjon er viktig og ønskelig, men dette blir ikke møtt eller sett av politikerne i kommunen, som for tiden er preget av omorganisering.

-Nevn en ting du mener kan gjøre psykisk helsearbeid i kommunen bedre:

-Økt kompetansekrav og bedre struktur innen psykisk helsearbeid vil innebære større likhet i tjenestetilbud og økt brukersikkerhet.

Larvik kommune er nå preget av hele lederstrukturen er i omorganisering. Samtidig har samhandlingsreformen gitt økt press på kommunen. Systematisk og god samhandling innen og mellom ulike tjenester, samt avklaring av ansvarsforhold er viktig, i likhet med å etablere trygge, faste nettverk.

Målet er å styrke innsatsen i primærhelsetjenesten, for at flere av helsetjenestene skal foregå der brukeren bor. Endringene i dagens samfunn er til dels store og skjer raskt. Det stilles nye krav til vår yrkesgruppe, der økt fokus på tverrfaglig team, faglig oppdatering, forebygging og god kommunikasjon er vesentlig. Pedagogiske evner utfordres gjennom kravet om informasjon, undervisning og veiledning ovenfor brukere, pårørende og kollegaer.

Samhandling har fått større plass, der målet er å motivere, stimulere, utfordre og legge til rette for brukerne kan ta i bruk egne ressurser. Økt kompetansekrav kan være ett tiltak som kan hjelpe her, men det krever også økte ressurser.

-Nevn ett tiltak din kommune er involvert i som du vil fremheve:

-VERKET er et kommunalt lavterskeltilbud der motivasjon og mestringsstyrte aktiviteter står sentralt. Det retter seg mot personer som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet eller skole. Tilbudet består av ulike kulturaktiviteter, verksteder og individuell undervisning med mulighet for arbeidstrening og frivillige verv.

I hjertet av VERKET ligger VERKET kafé. Tanken med den er at brukerne skal ha et trivelig sted å være på dagtid. Det skal være et sted å senke skuldrene og møte andre, et sted blottet for institusjonspreg og assosiasjoner i retning av sykdom. VERKET er utarbeidet på en modell basert på sterk brukermedvirkning, der tilbudet møter mye av kompleksiteten til målgruppen.

-Hva synes du om NAPHAs kunnskapsbase?

-Jeg liker den godt. Syns den er oversiktlig og informativ. Det er interessant å lese om ny forskning og ulike fagartikler.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Jeg søker ofte på Helsedirektoratet sine hjemmesider.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-En treer. Jeg synes det er mange flotte ord, men lite handling.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?

-Jeg er glad i bevegelse og fysisk aktivitet og liker å bruke tid på gode venner og familie. Jeg prioriterer også å få nok søvn. Gode kollegaer som gir støtte er for øvrig en kilde til inspirasjon og faglig påfyll. Veiledningsgrupper fungerer ofte som et sted der det er rom for «ventilering» av ulike problemstillinger.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-Jeg vil anbefale boken «Pilgrimsreisen» av Paulo Coelho.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen