Publisert: 28. oktober 2014
Anne Landheim

VELLYKKET: -Vi anser at dette har vært en vellykket implementering av ACT-modellen i Norge, sier forsker Anne Landheim. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

ACT-team ga halvering av oppholdsdøgn i psykisk helsevern

ACT-team ga halvering av oppholdsdøgn i psykisk helsevern

Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern ble halvert for brukere av oppsøkende ACT-team i løpet av to år, viser nye tall fra en nesten ferdig evaluering av 12 av landets ACT-team.

-Dette er svært positive tall, og kan i stor grad forklares med godt samarbeid mellom teamene og sykehusene både før en innleggelse og ved utskrivning. Teamene følger også opp brukerne ute i lokalmiljøet. De kan derfor forebygge kriser og bidra til innleggelser tidlig i et sykdomsforløp, og de på denne måten bidra til færre oppholdsdøgn og innleggelser på tvang, sier forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Anne Landheim.

Ga smakebiter

Evalueringen viser at teamene engasjerer seg og planlegger innleggelser for brukerne sine, og at de deltar aktivt i å planlegge og følge opp etter utskrivning.  

Under et nasjonalt rådslag i Oslo 28. oktober presenterte Landheim og Ahus-forsker Torleif Ruud smakebiter fra en evaluering av 12 oppsøkende ACT-team, som de har fulgt i fem år. Den endelige rapporten kommer mot slutten av året.

Beholder kommunale tjenester

Målet med ACT er å redusere innleggelser i psykisk helsevern, styrke kontakten med helsetjenestene, og gi bedre livskvalitet for personer med omfattende tjenestebehov som tjenestene tidligere har slitt med å nå.

Foruten den store nedgangen i antalI oppholdsdøgn i psykisk helsevern, er også innleggelser ved tvang noe redusert.

Evalueringen viser også at teamene tenker det er hensiktsmessig at pasientene beholder en del tjenester fra kommunene, og at de samarbeider med hjemmetjenestene og andre instanser. Dette fordi det er gunstig for brukerne å beholde den type tjenester fra kommunene, og at kommunene etterhvert skal overta ansvaret for dem når de skrives ut fra ACT-teamet.

Passer i Norge

Siden ACT er en modell utviklet i andre land som England, Nederland og USA, har det vært knyttet spenning til om den lar seg tilpasse til norske forhold med mer spredt bosetting.

-Vi anser at dette har vært en vellykket implementering av ACT-modellen i Norge. Teamene hjelper de som er kjernemålgruppen, de holder på målgruppa over tid, følger viktige deler av kravene til ACT-team, jobber oppsøkende og vet hva andre ledd i tjenestene gjør, som for eksempel medisinering. Og det aller viktigste: Brukerne er fornøyde, avslutter Landheim.

Endelig rapport før jul

Før jul kommer den endelige rapporten.

-Det er en milepæl at vi nå legger frem en del av resultatene. I en sluttrapport som kommer på slutten av året kommer mer detaljerte resultater, sier Torleif Ruud.

  • Se egen temaside om oppsøkende team på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no

FERDIG FØR JUL: -Det er en milepæl at vi nå legger frem en del av resultatene, mener Ahus-forsker Torleif Ruud. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen