Endret: 31. oktober 2014
Melhus familiesenter

PROBLEMLØSERE: Når mamma og pappa sliter psykisk eller ikke klarer å kommunisere godt med sitt barn, kan det føre til at barnet får psykiske plager. Dette jobber Berit Granheim Karlsen og Solbjørg Sydskjør for å forebygge. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Oppdager foreldre som sliter psykisk

Oppdager foreldre som sliter psykisk

Mange foreldre med småbarn sliter, uten at det blir sett. Ved Melhus Familiesenter i Sør-Trøndelag tar man tak i de psykiske vanskene før de får vokse.

- Målet er å gi raskest mulig hjelp, og vi er stolte av at vi klarer å bistå de aller fleste i løpet av få dager, sier Berit Granheim Karlsen, leder for Melhus familiesenter.

Ved senteret jobber kommuneansatte som har med de aller minste og deres familier å gjøre sammen på en svært tett måte.

- Kontorene er vegg i vegg, og har vi en sak, tar det ikke mange minutter å diskutere med en kollega. Samlokaliseringen har ført til at vi som jobber med denne gruppen har blitt bedre kjent. Resultatet er at vi kan gi både bedre og raskere hjelp til de som trenger det, enn vi kunne før, konstaterer hun.

Et vell av profesjoner på ett sted

Målgruppen er familier med barn fra 0-5 år og gravide. Det er helsesøstertjenesten, med sine 8,4 ansatte, som er senterets «hjerte».

- Alle nybakte foreldre er jo innom helsestasjonen, så det ble naturlig å bygge senteret rundt den. De andre faggruppene var også med på å planlegge senteret, noe som har ført til at vi har etablert et felles språk. Vi har et felles tankegods som gjør at vi alle jobber mot samme mål, sier Granheim Karlsen.

Psykolog og foreldreveileder jobber også ved senteret på fulltid, og i tillegg er barnevern, PPT, psykisk helsetjeneste, rustjenesten, fysioterapitjenesten og NAV-veileder representert, alle i deltidsstillinger. Sammen har man masse kompetanse, noe som er med på å skape et godt fagmiljø.

Vil nå de som sliter psykisk

-Vi har et stort fokus på foreldrenes psykiske helse, og her er det flott å ha kommunens psykiske helsetjeneste med på laget. Kommer det frem at noen trenger hjelp fra psykolog eller psykiatrisk sykepleier, kommer en samtale ofte i gang i løpet av noen få dager, konstaterer Granheim Karlsen. Dette kommer også barnet til gode.

- Sliter en forelder psykisk eller med tilknytningen til barnet, kan det føre til at barnet etter hvert vil få psykiske plager. Det er enormt viktig å hjelpe disse familiene tidligst mulig. Da kan man forebygge plager, både hos de store og på sikt - hos de små.

Skjermer de mest sårbare

Midt i familiesenteret er et koselig venterom for besøkende, med fargerike sofaer, leker og knæsje bilder på veggene. Det er en boltreplass der barna kan kravle på golvet, mens foreldrene kan sitter og skravle mens de venter på time. Men hva med de som er i sårbare situasjoner, og skal til barnevernet for en alvorlig samtale, for eksempel? Vil de trives?

-Venterommet for barneverntjenesten ligger i en annen gang. Dermed slipper man at de skal sitte og vente sammen med de « lykkelige barnefamiliene», sier Granheim Karlsen.

Får skreddersydd hjelp

Hjelpen foregår på mange måter, for eksempel samtaler, hjemmebesøk og møter.

-Rundt familier som trenger hjelp kan vi for eksempel etablere et familiemøte, der instansene som familien trenger hjelp fra møter opp. Sammen med en i ansatt familiesenteret legger familien frem sin situasjon, og vi legge opp hjelpen ut fra behovet, sier Granheim Karlsen

Det kan være at de trenger samtaler med foreldreveileder, kanskje med psykolog og med gjeldsrådgiver. Problemene blir tatt tak i raskt, når en familie ønsker hjelp.

Foreldreveilederen er sentral

Tilknytnings- og samspillsvansker mellom foreldre og barn er et problem i en del familier. Hva når for eksempel et barn ikke klarer å roe seg, uansett hva far og mor gjør?

Familieveileder Solbjørg Sydskjør konstaterer at noe av det aller beste med å jobbe ved Melhus Familiesenter, er at man får møte foreldrene så tidlig.

-Det første leveåret skal være noe av den aller fineste tiden, både for store og små. Så er det mange som ikke opplever det sånn. Noen ganger er det ikke så mye som skal til for at det skal skje en forandring, sier Sydskjør.

Viktig å finne de som strever så tidlig som mulig

Hun får ofte høre fra brukerne at de setter pris på å bo i en kommune som kan gi dem hjelp så raskt.

-Jeg merker det også ofte på kroppsspråket deres og måten de kommuniserer med oss på. Ikke sjelden rydder far tid til å bli med mor, som er i fødselspermisjon, til familiesenteret, sier Sydskjør, som ikke er i tvil om at jobben de gjør er med på å forebygge psykiske plager.

-Er en forelder stressa og usikker over lengre tid, kan det utløse psykisk strev. Det er viktig for oss å hjelpe så tidlig som mulig, slik at en familie unngår å komme inn i den dårlige sirkelen.

 

Melhus familiesenter
  • Melhus kommune har etablert et permanent familiesenter. Oppstarten var i februar 2014.
  • Senteret tilbyr råd, veiledning og hjelp til familier i forhold til svangerskap, barnets utvikling, foreldrerollen og familiesituasjonen. Man jobber med å forebygge psykiske lidelser.
  • Ansatte: Helsesøstre, jordmor, barnevernkonsulent, foreldreveileder, psykolog, psykiatrisk sykepleier, veileder fra NAV, ruskonsulent, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk rådgiver, logoped, økonomi og gjeldsrådgiver.

KILDE: Berit Granheim Karlsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen