Endret: 04. november 2014
alta

FAGLIG PÅFYLL I ALTA: Mia Kitti fra Finnmarksklinikken (t.v.) er en av deltakerne på årets Rus og psykisk helseforum i Finnmark. Her står hun sammen med Tyra Mannsverk og Geir Ove Bendiksen fra Fylkesmannen i Finnmark. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Fokus på psykisk helse og rus i Finnmark

Fokus på psykisk helse og rus i Finnmark

Geografiske avstander er en stor utfordring for rus- og psykisk helsearbeidere i Finnmark. I dag møtes de på Rus og psykisk helseforum 2014 i Alta.

-Mange av fagmiljøene her er små, og de lange avstandene gjør at folk setter ekstra pris på å møtes som dette. Vi er glade for å kunne samle folk fra så mange deler av feltet, sier Geir Åge Bendiksen, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Finnmark.

Fint med dialog

Han setter også pris på at Helsedirektoratet og HOD er blant deltakerne.

-Det er viktig for oss at det er en dialog mellom disse og psykisk helse- og rusfeltet i Finnmark, sier Bendiksen.

Like kompetente som andre steder                

-Rapporteringer viser at kompetansenivået blant fagfolk i Finnmark er på lik linje med landet for øvrig. Geografien vår gjør imidlertid at mange systemer her er ekstra sårbare. Det er 19 kommuner i Finnmark, mange er små, og om en person er borte fra jobb, går det fort utover brukerne, sier han.

Geografien er også noe man må ta hensyn til når man skal organisere tjenestetilbudet til brukerne. Det kan være en utfordring.

Sårbare systemer på grunn av størrelse

Det er heller ikke alltid like lett å få tak i godt kvalifiserte fagpersoner, som kan steppe inn når det oppstår hull i systemet.

-Grunnen er rett og slett at vi har færre personer å ta av. I små kommuner kan fagpersoner innen rus- og psykisk helse jobbe mye alene og ha et stort ansvar, påpeker Bendiksen.

Helhetlig behandling - suksesskriterier?

Forumet skulle egentlig åpnes av fylkesmann Gunnar Kjønnøy, men været satte en stopper for fly og biler, som det noen ganger kan gjøre her oppe, og Tyra Mannsverk satte seg sporty i hans rolle og åpnet arrangementet.

Temaet i år er «Helhetlig behandling – suksesskriterier?», og på plakaten er mange ulike innlegg.

En rekke tema

Sandro Melgalvis fra HOD holdt et kort innlegg der han orienterte om den nye opptrappingsplanen for rusfeltet. Asbjørn Larsen fra RIO og Atferdssenteret var også blant dem som holdt innlegg.

Taushetsplikt, atferdsendring og helhetssyn ut fra et etisk perspektiv var noen av temaene deltakerne fikk høre om. På en rekke parallellsesjoner ble områder som IPS, rustesting og vergemålsproblematikk berørt.

Trond Skjæveland, fagansvarlig for ACT-teamet i Kristiansand, holdt også innlegg.

-Verdifull informasjon fra RIO

En av deltakerne er Mia Kitti, som er sykepleier og har jobbet i flere år i kommunehelsetjenesten, blant annet på legevakten. Nå er hun miljøarbeider på Finnmarksklinikken og studerer psykologi i tillegg.

-Det var veldig fint å høre fra RIO hvordan brukerne opplever situasjonen.  Asbjørn Larsen hadde mange fine formuleringer som ga meg mye, sier Kitti.

-Kanskje er det den ansatte som må endre seg 

Larsen snakket blant annet om lojalitet, og hvor den ligger. Dette ga Kitti en aha- opplevelse.

-Er det lojaliteten til brukeren som er den sterkeste blant oss som jobber på feltet, eller lojaliteten til arbeidsplassen vår, systemet vi jobber i? Dette er et basalt spørsmål. Jeg har også fått noen nyttige tanker når det gjelder samarbeid med bruker. Kanskje prøver vi ofte å få brukeren til å endre seg når ting går i stå. Mens den som man kanskje må endre seg - er oss som jobber med brukeren, slår Kitti fast.

Rus og psykisk helseforum Finnmark 2014
  • Den største møteplassen på rus- og psykisk helsefeltet i fylket. Arrangør er Fylkesmannen i Finnmark og KoRus-Nord.
  • Arrangeres i år for tiende gang
  • Rundt 150 påmeldte, fra blant annet kommuner, spesialisthelsetjeneste, NAV, politiet og brukerorganisasjoner, er til stede.
  • Et arbeidsutvalg bestående av folk fra KoRus-Nord, Fylkesmannen, kommuner, Husbanken, NAV. Finnmarkssykehuset, Politiet og Veiledningssenteret for pårørende og RIO har planlagt arrangementet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen