Publisert: 13. januar 2015
Rop.dagen (fra Rop.no)

ROP-dagen på nett

ROP-dagen på nett

Recovery er tema for ROP-dagen i Oslo i dag. Blant foredragsholderne er britiske Geoff Shepherd og Julie Repper som deler sine erfaringer fra IMROC i Storbritannia. Konferansen strømmes.

Internasjonalt er recovery fremhevet som retningsgivende for psykisk helse- og ruspolitikk, og i en rekke land er recovery styrende for prakis. Interessen for recovery har økt i Norge de siste årene. Tema for ROP-dagen 2015 er recovery i praksis.

  • 13. januar ble konferansen overført som live videostrøm på  live videostrøm produsert ROP.no  (Sendingen er avsluttet!

 

Konferansen kunne også følges på Twitter, Facebook og Instagram (#ropdagen15).

Programmet for dagen:

10:00: Kulturinnslag

10:10 Hvordan jobber ROP-tjenesten med recovery? (Lars Lien)

10:20: Introduksjon til recovery - forståelser og prakiser (Marit Borg)

10:40-10:45: Ikke sending

10:45: Real recovery - recovery i praksis (Pål Berger)

11:30: Supporting Recovery through Organisational Change in Mental Health Services - the ImROC experience (Geoff Shepherd/Julie Repper)

14:05 Samarbeidende praksiser innen rus og psykisk helse (Ottar Ness)

14:45: Recoveryorienterte praksiser (Inger Kari Hagene Nerheim)

15:35: Amalie Skrams Hus - en recoveryorientert tjeneste (Marit Brendbekken)

16:10: Hvordan få recovery inn i utdanningsinstitusjonene? (Anne Ek)

16:40: "Bedringshistorier" (Anne Landheim)

16:50: Avslutning (Lars Lien)

Mellom foredragene inneholdt programmet innslag med den felles tittelen "Hva har vært bedringsfaktorer for meg". Disse strømmes ikke på nett, men kan sees av konferansedeltakerne.

 

ROP-dagen 2015
  • 12. Januar, Oslo
  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse befatter seg spesielt med årets tema, og har samarbeidet med Nasjonal kompetansetjeneste ROP om programmet for ROP-dagen 2015.

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen