Publisert: 20. januar 2015
Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA og Kjartan Mølstrevold, leder for botilbud i bydel Hinna, Stavanger

RECOVERY: Hvordan skal vi endre praksis? Irene Wormdahl fra NAPHA og Kjartan Mølstervold fra psykisk helsetjeneste i Stavanger presenterte en frisk miks av teori og praksis, og vekket engasjement blant deltakerne på Psykisk helse-kongressen.

Recovery på Psykisk helse-kongressen 2015

Recovery på Psykisk helse-kongressen 2015

Irene Wormdahl fra NAPHA og Kjartan Mølstrevold fra Hinna bydel i Stavanger holder fagseminar om Recovery på Psykisk helse-kongressen i Trondheim i dag.

Mens det lysnet av dag, fikk nærmere 50 kongress-deltakere solid input av teori og praksis da Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA og Kjartan Mølsterfold, ledet en fagsesjon om Recovery på kongressen Psykisk helse 2015 i dag tidlig.

Anbefalt i veileder

-Recovery er aktuelt som aldri før. At Helseministeren nå også har tatt i bruk begrepet, bekrefter at dette er en retning innen psykisk helse som også har politisk støtte, sier Irene Wormdahl.

Veilederen for lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne, Sammen om mestring, anbefaler at Recovery-tenkning og praksis preger tjenestene. Men hvordan få det til i praksis?

Mangfoldighet og fleksibilitet

-Recovery favner mange ulike praksiser og er et mangfoldig begrep, sa Wormdal.

  • En personlig prosess
  • Endring av holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller
  • på tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer
  • Ny mening og nye mål for livet
  • Muligheter til å vokse og utvikle seg.

Et annet perspektiv

Wormdahl snakket videre om hva recovery er og hva man må se på hvis man skal endre praksis.

-På mange måter kan man si at recovery er brukernes motsvar til det medisinske perspektivet på lidelser som kroniske. Bedring, også fra alvorlige psykiske lidelser, er fokus innen recovery, sa Wormdahl.

Still kritiske spørsmål!

Hun oppfordret fagfolk til å spørre seg hvor recoveryorientert de jobber i dag:

-For eksempel kan dere spørre dere hvordan relasjonen mellom hjelper og bruker er hos dere i praksis. Fremmer relasjonene brukernes bedringsprosess? Eller se etter hva som står i  planene deres – står det at dere skal drive symptombehandling og medisinering, eller står det at dere skal jobbe mer helhetlig?

 

Kjartan Mølstervold leder to bofelleskap i Hinna bydel i Stavanger. Aktivitetssenteret de driver er etterhvert blitt relativt kjente for alt de skaper og får til gjennom recoveryorienter praksis.

Drastiske endringer

-Organisering er et viktig stikkord når en skal røske tak i et litt gammelt system. Vi må gjøre det på en måte som er riktig for brukergruppen.

Utgangspunktet i Hinna var et tradisjonelt aktivitetssenter, men åpningstid 9-15. Omstillingsprosessen innebar overgang fra dagturnus til ny turnus, men dette gikk ikke uten friksjon.

-Det førte blant annet til 70 % sykefravær blant de ansatte. Flere sluttet, forteller Mønstervold. Vi kunne fortsatt om et vanlig dagsenter, men det ville vært lite interessant. Jeg tror på at man må riste buret, for å få til noe nytt.

Stram timeplan

De skiftet navn fra dagsenter til aktivitetssenter.

-Vi innførte en stram timeplan full med aktiviteter. I dag må vi ha stengt en dag i uken for å få turnusen til å gå opp, forteller Mølstervold.

To helger i måneden drives senteret av ansatte, og to helger i måneden er det brukerne som styrer senteret.

-Dette er ikke alle brukerne, men noen nøkkelpersoner som har lyst til å ta ansvar, sier Mønstervold.

Lyst til å lede en gruppe?

De speider etter «talenter» blant brukerne:

-Hvem kan ta føringen i å opprette og deretter drive en strikkegruppe for eksempel. Turgruppe med hunder, er et annet eksempel. Så mye som halvparten av gruppene våre er brukerstyrte. Vi stiller oss hele tiden spørsmålet om hvorvidt vi ansatte må gjøre noe, eller om det er noe brukerne kan gjøre, sier Mølstervold.

I Hinna deltar også brukerne på jobbintervjuer når nytt personale skal ansettes.

Mer kunnskap om recovery?

Les NAPHAs kunnskapssammenstilling Recoveryorienterte praksiser, skrevet av forskere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Den  viser at man kan utvikle recoveryorienterte praksiser gjennom organisasjonsendring, eller gjennom innføring av mer avgrensede recoverymodeller, skriver Turid Møller Olsø, faglig rådgiver i NAPHA.

Les mer på egen Temaside om Recovery i NAPHAs kunnskapsbase.

 

 

 

 

 

Psykisk helse 2015

Flere hundre fagfolk og sentrale aktører fra psykisk helsefeltet er samlet til på den nasjonale kongressen Psykisk helse 2015 i Trondheim 19.-21. januar. NAPHA er medarrangør.

Se programmet 

Recovery

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen