Publisert: 13. februar 2015.   Endret: 19. september 2016
KOR-nettverk

Det nye KOR-nettverket. Psykologspesialist Birgit Valla i midten foran. FOTO: Siri Bjaarstad.

Nytt nettverk skal lytte systematisk til brukerne

Nytt nettverk skal lytte systematisk til brukerne

Ni kommuner på Østlandet har gått sammen om å danne nettverk for å implementere Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i sine tjenester.

I går var de samlet for første gang i RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) sine lokaler i Nydalen.

KOR-entusiast

Birgit Valla, leder av psykiske helsetjenester for barn og voksne i Stange kommune, leder nettverket. Valla er KOR-entusiast, og forfatter av boka «Videre» som kom ut i oktober 2014:

Hun åpner dagen med å fortelle om sine erfaringer med å bruke KOR som et systematisk feedback-verktøy fra brukerne, for å sikre at de har nytte av hjelpen de tilbys.

-Vi i Stange bruker det for å lage gode terapiløp, men også for å utvikle tjenestene i den retningen folk trenger og ønsker, sier Valla.

-Noen å gløde sammen med

Ni kommuner, som alle har fått opplæring i KOR, ønsker at verktøyet blir mer enn bare teori, og har derfor gått sammen i dette nettverket.  Spennet i nettverket er stort. Fra leder av helsestasjon for barn og unge, til psykisk helsearbeider i ambulerende tjeneste for voksne.

Felles for dem alle er de har tro på at KOR er veien å gå for å gjøre tjenestene mer i tråd med brukernes ønsker.

-Det som er så flott med dette nettverket er at jeg nå har noen å gløde sammen med, sier Ingunn Glad, leder i psykisk helsetjenester for barn og unge på Nesodden.

Hun har tro på at det å utveksle erfaringer på tvers og dele kunnskap er veien å gå for å lage gode tjenester.

Besøk av storkanoner

Nettverket har søkt og fått penger fra KoRus Øst for å invitere Scott Miller og Susanne Bargmann til Norge. De er de fremste internasjonale kapasitetene på å undervise i og utvikle KOR-praksisen,  sammen med sine kollegaer ved The International Center for Clinical Excellence.

I juni blir det tre dagers work-shop med Miller og Bargmann, der formålet er å utvikle gode veiledere som kan holde tak i KOR internt i tjenestene.

-Vi trenger gode veiledere som skaper trygghet hos den enkelte terapeut som skal bruke KOR, sier Birgit Valla.

Hun håper at dette nettverket skal bidra til at flere utvikler sine tjenester ved å høre på de som mottar hjelp.

Nytt KOR-nettverk

Disse kommunene er med i nettverket:

Moss, Sørum, Nøtterøy, Bærum, Nesodden, Stange, Bydel gamle Oslo, Elverum og Asker

Kommenter:

Mer om

nyheter kor fit feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen