Endret: 18. mars 2015
to oppdal

MASSE NYE IDEER Å TA MED HJEM: - Den største utfordringen vi har i tjenesten vår på Røros er å få satt recovery i system. Alle er vi opptatt av respekt og likeverd, men recovery er å strekke seg mer, sier Astrid Sæther (t.h.). Her sammen med Trond Asmussen fra NAPHA. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

-Vet vi at det vi gjør funker?

-Vet vi at det vi gjør funker?

-Mange som jobber med rus og psykisk helse er gode på å gjøre. De kan bli bedre på å se seg tilbake og evaluere hvordan det egentlig gikk.

Det sier NAPHA-rådgiver Trond Asmussen, en av arrangørene bak samling for Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid i Sør-Trøndelag, som foregår på Oppdal i disse dager.

Utgangspunktet for samlingen er temaer fra den nye veilederen «Sammen om mestring», som Helsedirektoratet ga ut i fjor.

-Det er behov for evalueringer, ikke minst fra de det gjelder, brukerne, sier Asmussen.

Ønsker å evaluere mer systematisk

En av deltakerne på samlingen er Astrid Sæther, psykiatrisk sykepleier på Røros. Hun opplever at det også er slik der hun jobber.

-Vi har fokus på det vi gjør, ikke på erfaringene med det. Dette er noe vi kan ta tak i. Å være her er svært inspirerende. Det gir meg nye ideer om måter å jobbe på, som jeg kan ta med meg hjem til Røros, sier hun.

Deler ideer om recovery

-Vi tror at kompetansen sitter i salen, ikke på podiet. Derfor har vi hatt verdenskafé her i dag, sier Asmussen.

Verdenskafeen foregikk slik at 80 deltakere på 15 bord sirkulerte rundt, og kunnskap og ideer ble delt rundt problemstillingen: «Hvilke grep kan bidra til at tjenestene der dere arbeider, skal bli mer recovery-orientert?».

Å sette tankegangen i system

Astrid Sæther satte stor pris på verdenskafeen.

-Plutselig hadde jeg seks sider med stikkord, og jeg ble rykka ut av hverdagen. Den største utfordringen vi har i tjenesten vår på Røros er å jobbe systematisk med recovery. Alle er vi opptatt av respekt og likeverd, men recovery er å strekke seg enda lengre. Det handler om å få satt tankegangen i system, sier Sæther.

Tar brukernes ønsker på alvor

Når spesialsykepleieren skal trekke frem konkrete ideer hun vil ta med seg videre, nevner hun at hun har fått ny inspirasjon gjennom å snakke med deltakere fra Melhus.

-Vi satt ved samme bord på verdenskafeen. Melhus-deltakerne fortalte blant annet at innspill fra brukere har ført til en gruppe har begynt å trene jevnlig for å delta i sykkelrittet Birken. Recovery handler om å ta brukernes ønsker på alvor, og det har de fra Melhus gjort her. Artig å høre om for oss andre, og absolutt til inspirasjon, sier Sæther.

Tenk utenfor boksen

Før hun forteller om andre erfaringer hun har hørt om i dag, som hun vil ta med seg videre.

-I Melhus har de for eksempel turnusvakter på 14 timer, mens vi er tilgjengelige bare fra åtte til halv fire på hverdager. Det er mulig å gjøre ting litt annerledes, å tenke utenfor boksen. Når man møter andre, kan man få nyttige ideer, slår hun fast.

Brukerperspektivet – eneste måten å lykkes på

Temaer som ble trukket frem på oppsummeringen etter verdenskafeen var blant annet: Positivt fokus i kartlegging. Ikke for høye mål. Systematisk jobbing med recovery. Evaluering, nettverksarbeid.

Trond Asmussen slår fast at den eneste muligheten til å skape bedre tjenester er å ta brukerperspektivet.

-Det er kilden framfor alle. Vi har kunnskapsbasert praksis og er gode på det, men ikke veldig god på brukerperspektivet. Det er muligheter til å gjøre dette mer systematisk, sier han.

Mulig å søke om midler til erfaringskonsulent

Det kom for øvrig frem at ingen av kommunene som var representert i salen har ansatt erfaringskonsulent. Fylkesmannen informerte om at det er mulig å søke om midler.

-Her ligger det et stort potensiale for å gjøre tjenestene mer preget av recovery, sier Asmussen. Før han understreker:

-Veilederen sier at vi skal drive med brukermedvirkning. Vi kan ikke velge det bort.

 

 

 

Aktuelt
  • Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid i Sør-Trøndelag - Samling 18.-19. mars på Oppdal.
  • Arrangør: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, St. Olavs Hospital, NAPHA, KBT Midt-Norge, NAV, RIO.
  • Over 80 deltakere, derav ca.15 fra brukersiden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen