Publisert: 30. mars 2015.   Endret: 01. september 2015
Annonse - temaavis Psykisk helse Mediaplanet Dagbladet

PSYKISK HELSE I MEDIA: Blar du opp Dagbladet i appelsinpausen i dag, vil du finne et bilag om psykisk helse. Fagfeltet vårt er godt representert.

Psykisk helse for Dagbladets lesere

Psykisk helse for Dagbladets lesere

Rask psykisk helsehjelp og recoveryverksteder er blant temaene som er presentert i et bilag til Dagbladet.

-Vi har opprettet et godt samarbeid med fastlegene som ofte oppfordrer pasientene om å ta kontakt med oss, fortelle Maja Berg Kristoffersen.

Berg Kristoffersen er prosjektleder for rask psykisk helshjelp ved Oscar lokalmedisinske senter og en av mange fra fagfeltet som blir intervjuet i et stort annonsebilag med vekt på psykisk helsearbeid.

Når mange

200 000 Dagblad-lesere får 30.april temaavisen Psykisk helse med på kjøpet. Den er et annonsebilag med reportasjer og intervjuer. En rekke organisasjoner og tiltak innen psykisk helsearbeid er presentert, deriblant NAPHA og Rask psykisk helsehjelp og  Høgskolen i Vestfold og Buskerud med Recoveryverksteder.

Pårørende, selvhjelp, depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD, ABUPs spesialiserte tilbud til barn og unge og medisinfri behandling er blant en rekke andre relevante tema som er viet plass.

Rask psykisk helsehjelp

Napha bistår Helsedirektoratet i oppfølgingen av pilotprosjektene. Tidligere har vi blant annet skrevet om Malin Nesvoll (25) som fikk hjelp fra RPH på Frogner og om RPH i  Modum som ga 300 hjelp på et år, om RPH i Sarpsborg som ønsker RPH til personer under 18 år og om RPH i Hurum som jobber aktivt inn mot media og politikere. Flere av disse er omtalt i temaavisen.

Forståelig fag

På lederplass i temaavisen legger informasjonsleder og politisk rådgiver i Mental Helse vekt på at hele fagfeltet kan vinne på å snakke et mer forståelig og tilgjengelig språk. Når pasienter får makt, åpnes fagfeltet for vanlige mennesker.

-Vi trenger åpenhet for å utvikle oss. På veien dit må vi lære oss å prate skikkelig, skriver Anlov P. Mathiesen.

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen