Publisert: 24. april 2015.   Endret: 05. april 2017
Dagrunn Sømme (t.v.), Bente Lyse, og Trude Lønning

PRISVINNERE: Dagrunn Sømme (t.v.), Bente Lyse og Trude Lønning fra Mestringsenheten i Sandnes kommune etter å ha mottatt Kommunerusprisen 2015 fra Trondheims ordfører Rita Ottervik. FOTO: Sandnes kommune.

Mestringsenhet vant pris

Mestringsenhet vant pris

Kommunerusprisen 2015 er tildelt Mestringsenheten i Sandnes, som er et samarbeid mellom rus og psykisk helse og som vektlegger brukermedvirkning og god tilgjengelighet.

-Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort gjennom flere år for å utvikle tjenester innen psykisk helse og rus i tråd med brukeres behov og kommunale og nasjonale føringer.

Det sier leder for Mestringsenheten i Sandnes, Trude Lønning, til napha.no.

Egen kafé og mindfulness

Prisen på 30 000 kroner ble delt ut av ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, under en stor ruskonferanse med 650 deltakere 22. april.

Mestringsenheten driver blant annet egen kafé, har ulike aktivitets- og fritidstilbud, og tilbyr mestringskurs basert på mindfulness.

18 kommuner nominert

18 norske kommuner var nominert til Kommunerusprisen 2015. Juryen vektlegger blant annet at Mestringsenheten i Sandnes er et samarbeid mellom rus og psykisk helse.

-Hva tror du er hovedgrunnen til at dere fikk prisen?

-Systematisk arbeid gjennom flere år hvor med stor vekt på brukerinvolvering, gjennom bruker- og pårørendeforum, rådgivere med brukererfaring, ansatte med brukererfaring og daglige tilbakemeldinger fra våre brukere og pårørende, samt mestringsfokus, sier Lønning.

Benytter Brukerplan

Hun forteller at verktøyet Brukerplan har vært sentralt i arbeidet med forbedringer helt siden 2005.

-Rusfeltet har brukt resultatene fra brukerplan aktivt både i forhold til boligutfordringer, barn som pårørende og aktivitet. Kommunen har utarbeidet boligsosial handlingsplan, ruspolitisk handlingsplan og plan for psykisk helsearbeid. Vi jobber utifra behov fra brukere, men også i tråd med nasjonale føringer, sier hun.

I tillegg til høy grad av brukermedvirkning har Mestringsenheten lagt vekt på kjerneverdier som tilgjengelighet, tilpassede tjenester, høy kompetanse og fleksible ansatte.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukerplan

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen