Endret: 06. mai 2015
folldal

LANGT TIL NABOEN: Det er vakkert i Folldal (bildet viser Snøhettamassivet), men langt til mange viktige samarbeidspartnere for den psykiske helsetjenesten. Med videokonferanse har de nå fått en ny arbeidshverdag. (FOTO: Roald Lund Fleiner.)

Samhandling på skjerm i Østerdalen

Samhandling på skjerm i Østerdalen

Å samhandle godt kan være trøblete når veien er lang. Svaret kan være å ta i bruk videokonferanse, på samme måte som rus- og psykiatritjenesten i Folldal kommune.

-Før brukte vi både tre og fire timer på et møte med DPS på Tynset. Nå, etter at vi begynte med videokonferanse, bruker vi en time. Det er utrolig lettvint, sier Trude Sandberg, psykiatrisk sykepleier i Folldal kommune.

Det er Helsedirektoratet som har bidratt med midler til prosjektet PsykiØsterdal 2014. Målet er å gi personer med psykiske helseplager en bedre helsetjeneste der de bor.

Sparer tid og penger

Bruken av videokonferanse skal bidra til økt brukermedvirkning, økt kompetanse hos helsepersonell, enklere tilgang på læringsressurser og kollegaveiledning i Fjellregionen.

Folldal er en liten fjellkommune som ligger helt øverst i Hedmark fylke og grenser mot både Oppland og Sør-Trøndelag.

-Det er 6,5 mil til Tynset, og langt til Hamar, Elverum og Trondheim. Vi bruker videokonferanse når vi er i samtaler med DPS med brukeren. Er brukeren innlagt, kan vi ha samtaler med brukeren og DPS uten å måtte kjøre til Tynset. Kjekt, stadfester Sandberg.

Internundervisning og kollegaveiledning

Hun mottar også kollegaveiledning på videokonferanse.

-Det er veldig lettvint å kunne sitte på kontoret mitt foran pc-en og motta kollegaveiledning, uten å måtte kjøre lenge i bil. Vi får mer tid til pasientene når vi bruker videokonferanse, enn da vi måtte ta landeveien fatt, sier Sandberg.

For øvrig tilbyr Prosjektet PsykiØsterdal2014 i tillegg de deltakende kommunene internundervisning.

-Relevante fagfolk vi samarbeider med underviser, forteller Sandberg.

Dette er basisen

For at man skal lykkes med å etablere telemedisinsk samhandling må følgende grunnpilarer være tilstede, ifølge prosjektets nettsider:

  1. Tjenesten må være forankret i foretakets/kommunenes ledelse og organisasjoner for alle involverte parter.
  2. Tjenesten må imøtekomme et reelt medisinsk og/eller ressursmessig behov.
  3. Brukernes behov må alltid ivaretas.
  4. Teknologi som innføres som rutine, må være kommersielt tilgjengelig

Opplæring av fagpersonell og IKT-rådgivere

Tidligere i år deltok kommunene på brukeropplæring. 85 fagpersonell deltok i opplæringen, samt kommunenes IKT-rådgivere. Sistnevnte er ansvarlig for videre drift og support.

Skal man få en fremtidig drift og support av videokonferanse ute i kommunene, må man ha personer som kan det tekniske der det gjelder.

Prosjektledelse

Bodil Bach, seniorrådgiver i Tromsø Telemedicine Consult as, har i flere år samarbeidet med Sykehuset Innlandet om innføring av videobaserte tjenester. Hun har vært prosjektleder fra forprosjektet startet i 2012, og frem til 2015.

-Bruk av eksterne prosjektledere kan være nyttig i slike store innføringer, for å samle kommuner som skal samarbeide med eget helseforetak, sier Bach.

Kommunene anskaffer selv eget videokonferanseutstyr. Utstyr som benyttes er tilknyttet Norsk helsenett sin videotjeneste. Helsenettet tilbyr også gratis tilgang til personlige videokonferanseløsninger (Jabber video) i helsenettet. De som involveres utstyres med dette for å «øve» seg til å bli pådrivere i egne kommuner.

Innføringsmodellen skal sikre varige rutinetjenester for kommuner og HF.

 

Fakta om prosjektet

 

PsykiØsterdal 2014 bygger på to tidligere gjennomførte prosjekt:

  1. Forprosjektet PsykiØsterdal (2012-2013) Finansiert av Hedmark Fylkeskommune.
  2. PsykiØsterdal 2013. Finansiert av Helsedirektoratet.

Tynset er prosjekteier, seks kommuner i fjellregionen deltar også i prosjektet, sammen med divisjon for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet HF. De seks kommunene er Folldal, Os, Tolga, Alvdal, Rendalen og Røros. 

KJEKT Å HA: Trude Sandberg er en av to ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Folldal kommune. –Videokonferanse er lettvint, og man sparer tid og penger, sier hun. (FOTO: Folldal kommune.)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen