Endret: 03. september 2015
ips molde

 ET STORT KICK: Å hjelpe folk inn i ordinær jobb er et kick av dimensjoner, sier jobbspesialist Nils Jørgensen (t.h.) Her sammen med Ragnar Foss (i midten) og Anita Johnsen (t.v.). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

På sporet av et normalt liv

På sporet av et normalt liv

-Jeg har levd veldig uvanlig og misbrukt rus, men nå er jeg på vei mot noe bedre, sier Ragnar Foss (30) fra Molde. Gjennom IPS har han fått seg jobb på Dekkservice AS.

-Det føles bedre å ha en ordinær jobb enn å gå på tiltak. Det er fint å kunne slå av en prat med folk og motta vanlig lønningsslipp, sier Foss.

Han sluttet å ruse seg for noen måneder siden. Omtrent samtidig kom han inn i IPS-prosjektet. Behandleren hans ved Ambulant rehabiliteringsteam ved Knausen i Molde søkte ham inn.

Mange er positive

-Vi ser at våre jobbsøkere er veldig motiverte og at de er kvalifiserte for det ordinære arbeidsmarkedet. Det er ingen ulempe når man skal tilby arbeidskraft og oppfølging ved arbeidsplass til arbeidsgivere, sier Anita Johnsen, som er prosjektleder for IPS i Molde.

Jobbspesialistene legger stor vekt på å etablere en god relasjon med arbeidsgivere. Mange arbeidsgivere er positive og ønsker arbeidstakere fra Individuell jobbstøtte (IPS).

Blir lojale arbeidstakere

-Er ikke mange mest opptatt av bunnlinja, å ha stabile ansatte som jobber effektivt?

-Jo noen tenker kanskje i utgangspunktet slik, men samtidig er de også opptatt av å ansette motiverte, lojale personer. Her skårer vi høyt. Mange av jobbsøkerne vi jobber med har høy motivasjon og blir veldig lojale arbeidstakere om de kommer til et sted der de får tillit, sier Johnsen. 

Hun påpeker at mange arbeidsgivere har god inkluderingskompetanse.

-De kan i mange tilfeller foretrekke en IPS-jobbsøker fremfor de som er på utkikk etter en jobb i tillegg til studier i en begrenset periode, sier hun.

God følelse når man får en match

- Det gir energi å arbeide med våre jobbsøkere, sier Nils Jørgensen, Foss´ jobbspesialist. Han slår fast at det er et privilegium å oppleve at en jobbsøker, som kan ha vært ute av det ordinære arbeidsliv i flere år, får en god jobbmatch hos arbeidsgiver.

-Dette gir et skikkelig kick i arbeidshverdagen. Ofte ser man også at symptomtrykket dempes. Den friske delen av helsen styrkes når de får en vanlig jobb. Å ha en jobb er så viktig i dette samfunnet vårt. Det har med hvem du er og verdighet å gjøre, slår han fast.

Three cups of tea-metoden

Bedriftene som ansetter jobbsøkere fra IPS Molde ligger i flere forskjellige kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Når det viser seg at en arbeidsgiver er aktuell for en jobbsøker, drar jobbspesialisten ut på bedriftsbesøk og forteller om IPS.

-Vi jobber etter «Three cups of tea-metoden». Målet vårt er å møte en potensiell arbeidsgiver tre ganger. Fokus i første møtet er å avtale en samtale der de gir oss mer informasjon om bedriften. I dette andre møtet forteller de om bedriften, bransjen, tidligere erfaringer fra samarbeid med NAV, hvilke type stillinger de har i bedriften, og hvordan de rekrutterer.

Når vi avrunder dette møtet, spør vi gjerne arbeidsgiver om vi kan ta ny kontakt dersom vi har motivert og kvalifisert jobbsøker. Den tredje gangen presenterer vi jobbsøkeren, og dersom det blir aktuelt, avtales tidspunkt for intervju. Arbeidsgivere er ofte interesserte i å intervjue våre jobbsøkere. Dersom partene erfarer at det er en god match, inkluderer arbeidsgiverne gjerne personer fra IPS på sitt arbeidssted, sier Johnsen.

Var mye alene før

-Jeg begynner å få igjen det gamle humøret mitt. En tanke som hjelper meg er denne: «Dere andre ruser dere ikke, hvorfor skal jeg gjøre det?» sier Foss.

Foreløpig jobber han bare fire timer i uka. Men det er en start. Han liker å spyle vaskehaller, lempe dekk og rengjøre drivstoffpumper ved Dekkservice AS, samt å være en av gjengen.

-Jeg er på riktig vei. Setter pris på å være sosial igjen. Før holdt jeg meg mest alene, sier han.

Johnsen presiserer at jobbspesialisten gir jobbstøtte også etter at de begynner i jobb, og at det er da gjerne den virkelige jobben begynner for jobbspesialisten.

Det de gjør har effekt

Tallene fra IPS Molde begynner å bli gode. I april -15 var mer enn 1 av 3 i jobb.

-Av 27 jobbsøkere er 11 i ordinært arbeid og to i ordinær skolegang. Totalt har 47 pasienter ved de tre behandlingsteamene på Knausen DPS ønsket tilbudet om individuell jobbstøtte (IPS) siden oppstarten. Frem til nå har de fått tilbud om 26 ordinære stillinger, forteller Johnsen.

Man har allerede erfart at to av de som har fått tilbudet har kommet i fullt arbeid, og at de det siste året har fungert i arbeid uten oppfølging fra hverken behandler eller jobbspesialist. Flere har nå muligheter for fast ansettelse, ifølge Johnsen.

-Vi erfarer også at de noen ganger søker andre stillinger, fordi de er ansatt i midlertidige stillinger som engasjement og vikariater. Det skjer også at de selv ønsker å komme over annen type arbeid, og at jobbspesialisten gir jobbstøtte videre, sier hun.

Ulike lønnsordninger

-Molde IPS har i løpet av det siste halve året i 2014 økt fra 1 til 4 fulltidsansatte jobbspesialister, og vi har siden oktober 2014 oppnådd godkjent skår på kvalitetsskalaen for IPS-tjenesten. Prosjektet hadde frem til da vært IPS-inspirert, men ble allerede i mars 2014 godkjent som PILOT ved Arbeids- og velferdsetaten samt Helsedirektoratet, forteller Johnsen.

Noen av jobbsøkerne får ordinær lønn fra arbeidsgiveren med en gang, andre begynner helt eller delvis ved at NAV gir tilskudd til arbeidsplassen.

Dette kan f. eks. skje ved at deler av lønnen til en mentor, som allerede er ansatt ved arbeidsplassen og skal gi opplæring, refunderes gjennom en tilskuddsordning. Det vil si at NAV lønner en mentor på arbeidsplassen, til å hjelpe den nyankomne, ifølge Johnsen.

Snur det på hodet

-Målet vårt er å implementere dette som arbeidsmetode i NAV. Vi ser at personer som gjerne har gått i årevis på attføring uten å lykkes, kommer seg inn i vanlig jobb forholdvis fort med tilbudet om IPS.

-Når man snur det på hodet, gir folk en jobb og jobbstøtte i stedet for å tenke at man må behandle dem først, kan det skje store forandringer. Tilbudet skal være integrert som en del av et behandlingstilbud, sier Johnsen

 

 

Individuell jobbstøtte (IPS)
  • Målgruppe: Mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og eventuelt rusmiddelproblematikk, som ønsker å komme ut i ordinært arbeid. 
  • Systematisk oppfølgingsmetode med en standardisert og manualbasert metodikk. Fokuserer på å hjelpe mennesker ut i ordinært, lønnet arbeid fremfor lengre avklaring og kvalifisering i for eksempel skjermede tiltak, før inntreden i arbeidslivet. Modellen legger opp til en formalisert og integrert samhandling mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV.
  • I 2011 tildelte Helsedirektoratet stimuleringsmidler til 17 IPS-inspirerte samarbeidsprosjekter i kommuner fordelt over hele landet. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider om åtte piloter for å prøve ut metoden i Norge i sin rendyrkede form. Pilotene startet opp i 2013, og forskes på av Uni Helse i Bergen. Resultatene ventes i 2016.    

Kilde: NAV

IPS Molde
  • Kom inn i prosjektet november 2012 med midler til en jobbspesialist. Har foreløpig midler ut 2015.
  • Har i løpet av siste halvåret i 2014 økt til fire jobbspesialister.
  • Arbeidstakerne blir henvist inn i prosjektet fra fire avdelinger ved Knausen DPS i Molde.
  • Jobbspesialistene har møter med Knausen DPS ukentlig eller hver 14. dag.
  • Legger stor vekt på å pleie kontakt med ulike bedrifter/ arbeidsgivere.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse ips

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen