Publisert: 08. desember 2010
2854036 tannhjul
MÅL: Hvordan påvirker statlige styringsintensjoner bruk av tvang og brukermedvirkning i den praktiske virksomheten i kommunene?

Omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid

Omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid

Et pågående forskningsprosjekt vil studere forholdet mellom tvang og kontroll i den private sfære på den ene side, og omsorgsutøvelse og brukermedvirkning på den annen side.

Forskningsprosjektet har tittelen: ”I spenningsfeltet mellom omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid.” Post-doc studien startet i 2011. Den ledes av Christine Øye ved avdeling for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Finansiering

Studien er forankret i en større styringsgruppe sammensatt av forskere innen psykisk helsefeltet fra ulike høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet samt forskere fra andre Nordiske land. Prosjektet har fått midler for to år fra Stiftelsen helse og rehabilitering via Rådet for psykisk helse.

Fokus på den praktiske virksomheten

Studien løfter frem spenningsfeltet mellom tvangsutøvelse/kontroll og omsorg/brukermedvirkning. Den skal utvikle kunnskap om hvordan statlige styringsintensjoner som bruk av tvang og omsorg/brukermedvirkning påvirker den praktiske virksomhet i kommunalt psykisk helsearbeid i lys av både psykiske helsearbeideres og brukeres perspektiver.

Kvalitativ metode

Studiens metodiske strategier har sin forankring i kvalitativ metode med en kombinasjon av deltagende observasjon, intervju og fokusgruppeintervju.

Du kan lese prosjektbeskrivelsen her.

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen