Publisert: 02. februar 2012
Kvinne holder en pille foran ansiktet
HELSERISIKO: Informasjon om helserisiko ved bruk av psykofarmaka er fremhevet i den omtalte veilederen. FOTO: www.colourbox.no

Veileder for å slutte med psykofarmaka.

Veileder for å slutte med psykofarmaka.

Den omtalte veilederen gir råd og kunnskap til brukere som vil slutte med psykofarmaka.

I 2010 gav erfaringskompetanse.no ut ”Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka”. Veilederen er opprinnelig skrevet i 2007 av Will Hall, og utgitt av brukerorganisasjonene Icarus Project og Freedom Center i USA.

Veilederen bygger på amerikanske forhold slik de ble oppfattet av brukerorganisasjonene i 2007. På noen områder kan situasjonen i Norge i 2012 være annerledes. Dermed kan veilederen sies ikke å representere et balansert bilde. erfaringskompetanse.no anbefaler å søke utfyllende informasjon.

Les den opprinnelige veilederen (på engelsk).

Kritisk blikk

Veilederen har et kritisk ståsted i forhold til psykiatri og psykofarmaka. Informasjon om helserisiko, både psykisk og fysisk, ved bruk av psykofarmaka er fremhevet. Det påpekes at forskning ikke har klart å vise sammenhengen mellom hjernekjemi og psykiske lidelser på en konsistent måte.

Å slutte med psykofarmaka tillegges også politiske aspekter. Veilederen viser til sosiale og økonomiske ulikheter i behandlingen av psykiske lidelser. Det trekkes også frem at legemiddelindustrien har økonomiske interesser i at psykofarmaka er så sentralt i behandlingen av mange psykiske lidelser.

Skadereduksjon

Veilederen er basert på prinsippet om skadereduksjon. Det legges vekt på å gi brukere informasjon om risikofaktorer og valgmuligheter. Å kunne treffe informerte beslutninger basert på en vurdering av risiko er sentralt i veilederen.

 Å bruke skadereduksjonstilnærmingen i forbindelse med psykisk helse er ikke utbredt, men kan være nyttig ifølge veilederen.

Prinsippet om skadereduksjon blir gjerne argumentert for i forbindelse med rusmiddelavhengighet. Organisasjonen Harm Reduction International jobber med å spre kunnskap om skadereduksjon internasjonalt.

Steg for steg

Den siste delen av veilederen gir råd om hvordan en bruker, steg for steg, kan gå frem hvis han eller hun ønsker å slutte med – eller trappe ned bruken av – psykofarmaka.

Veilederen gir råd om å skaffe seg hjelp og støtte på forhånd. Det anbefales å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell for å planlegge nedtrappingen av medisineringen. Å sikre seg et nettverk av hjelpere, og forberede ulike mestringsstrategier for å håndtere tilbakevendende symptomer, blir også vektlagt.

Vanskelige følelser, og ubehag som oppstår når en trapper ned bruken av medisiner, kan ifølge veilederen mestres gjennom en planlagt gradvis nedtrapping. Veilederen gir også råd om spesielle forhold som blant annet ulike medikamenters halveringstid i kroppen.

Det tas også opp en rekke alternativer til behandling med psykofarmaka.

 

Kommenter:

Mer om

selvhjelp brukermedvirkning brukerorientering øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen