Endret: 13. august 2013
Mann krysser av sjekkliste
SJEKKLISTE: Gode kriterier og godt samarbeid mellom sykehus og kommune har gitt resultater. (www.colourbox.com)

Helt klare rammer

Helt klare rammer

En viktig suksessfaktor for tilbudet ved Leistad etterbehandling er de klare rammene og avtalene som eksisterer mellom psykisk helsevern, Leistad etterbehandling og kommunehelsetjenesten.

Fagkoordinator ved Leistad etterbehandling, Rune Sundal, forteller om hvordan det foregår:

  1. Psykisk helsevern ringer oss og sier de har en aktuell pasient.

  2. Vi avtaler et overføringsmøte, som foregår på sykehuset. Behandlere der diskuterer saken med oss, og vi har en samtale med pasienten der vi orienterer ham om tilbudet. Det er viktig å finne ut av hans motivasjon. Sammen med sykehuset går vi gjennom en sjekkliste med åtte kriterier, der alle må være til stede for at pasienten skal kunne komme til oss. Pasienten må for eksempel ikke ha store rusproblemer eller være til fare for andre.

  3. Når pasienten overføres til Leistad, har vi en kort samtale der han blir vist rundt i lokalene og får se husreglene. Vi snakker om mål og avklarer forventinger. Han får høre at det vil bli et møte med saksbehandler i kommunen innen en uke og at han kan få bo litt hjemme i løpet av oppholdet.

  4. Vi kaller møtet «pasientens nettverksmøte». Det er pasienten som bestemmer hvem som skal delta. Ofte er det en pårørende eller venner, i tillegg til saksbehandler/ kontaktperson i kommunen, samt pasientens primærkontakt på Leistad. Pasienten blir orientert om hvilke tjenestetilbud og rettigheter han har i kommunen, og arbeidet med å tildele kommunale tjenester startes. Dersom pasienten ikke har IP, blir han orientert om muligheten. Arbeidet med å etablere en IP kan startes på Leistad. Noen ønsker den digitale versjonen. Vi synes den fungerer veldig bra i mange tilfeller. Til slutt på møtet avtaler vi at det skal være utskrivningsmøte den siste uka pasienten er her.

  5. På utskrivningsmøtet går vi gjennom hvordan pasienten har hatt det under oppholdet, og vi kvalitetssikrer at de ønskelige kommunale tiltakene blir iverksatt. Viktige personer i de utøvende tjenestene i kommunen kan være med på dette møtet, slik at det blir opprettet kontakt før hjemkomsten.

Les mer om Leistad etterbehandling:

Leistad etterbehandling - kommunalt helsehus for etterbehandling av døgninnlagte pasienter
  • Et samarbeid mellom Trondheim kommune, Klæbu kommune, Melhus kommune og St. Olavs Hospital, Divisjon psykisk helsevern.
  • Målgruppe: Døgninnlagte, utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har et antatt behov for langvarige tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

Prosjektperiode: 01.09.09 – 2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet "Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse" (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Kommenter:

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen