Endret: 26. juni 2013
De fem personenen i prosjektgruppa
PROSJEKTGRUPPA: Med personer fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt Mental Helse (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

Sikkerhetsnett fra A til Å

Sikkerhetsnett fra A til Å

Hun biter negler, er urolig til sinns, og de rundt henne ser klare tegn på at hun begynner å bli veldig oppstemt igjen. Men det er ikke så kritisk lenger. For nå vet de hva som må gjøres.

La oss kalle henne Line. Hun har bipolar lidelse og sliter med store humørsvingninger. Grunnen til at det stort sett går bra når Line nærmer seg en topp eller en bunn, er selvhjelpsplanen. Den er et verktøy som personene bak samhandlingsprosjektet for psykisk helse i Nord-Trøndelag har utviklet etter en mal fra Rådet for psykisk helse. Prosjektgruppa har mange andre gode tiltak på gang også. Noen er i startgropa, andre er implementert.

Selvhjelpsplan

  • Skal legge til rette for at de rette tiltakene skjer når en person med en psykisk lidelse nærmer seg en krise. 
  • Mestring, virkningsfull hjelp og forutsigbarhet er stikkord.
  • Skal beskrive tidlige tegn som brukeren, pårørende og hjelpeapparatet rundt bør være oppmerksomme på.
  • Erstatter ikke individuell plan, men kan være en del av den.
  • Skal beskrive tiltak for hva bruker kan gjøre selv, hva andre kan gjøre, og hvem brukere kan ta kontakt med. (Navn og telefonnummer).
  • Kan inneholde brukerens ønsker for hva som kan gjøres, eventuelt ikke gjøres, om det skulle oppstå situasjoner som medfører tiltak mot hans vilje.
  • Det er viktig at alle samarbeidspartnerne til brukeren blir enige om planen.
  • Kan endres. Personens tidlige tegn på forverring kan endre seg over tid, og dette bør da også endres i planen.
  • Skal utarbeides i dialog mellom brukeren og hans behandler/ koordinator, gjerne over litt tid. Andre kan også trekkes med i arbeidet.

KILDE: Samhandlingsprosjektet for psykisk helse i Nord-Trøndelag

Les mer om Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag:

Relatert fagstoff:

 

 

 

Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag

Mål:

Å gi mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helse og rus et bedre helsetilbud.

Å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner, helseforetak og NAV.

Prosjektgruppa:

Består av personer fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt en representant fra Mental Helse.

Har satt i gang helt konkrete tiltak, både på individ- og systemnivå.

Prosjektperiode: 01.12.09 – 31.12.2013

Inspirasjonshefte om samhandling

Dette eksemplet finner du også som en del av reportasjen fra NAMDALEN i heftet "Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse" (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Kommenter:

Mer om

samhandling øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen