Publisert: 30. oktober 2010
gjemme 1144262
UNNGÅELSE: Opptrappingsplanen kan ha vært til hinder for en god utvikling i det psykiske helsearbeidet, sier Ørstavik.

Et kritisk blikk på Opptrappingsplanen

Et kritisk blikk på Opptrappingsplanen

I artikkelen ”Tid for endring i kunnskap, makt og kultur”, retter Sunniva Ørstavik et kritisk blikk mot Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Artikkelen ”Tid for endring i kunnskap, makt og kultur” peker på at Opptrappingsplanen (1999-2008) brakte mange gode resultater, men også unnlot å ta opp en del sentrale problemer. Den slår fast at de politiske føringene som lå til grunn for planen var mange og gode, men at de gikk utenom noen av grunnlagsproblemene for psykisk helsearbeid.

Skjulte maktforhold

Ørstavik sier at Opptrappingsplanen kan ha vært en brems for en god utvikling av det psykiske helsearbeidet. Årsaken er at planen ikke har tatt et oppgjør med de tre viktigste forholdene som forhindrer godt psykisk helsearbeid: en paternalistisk kultur, et ensidig kunnskapssyn, og makt som tilsløres og gis andre navn.

Kamuflerte problemene

Det hevdes at man politisk og faglig ikke gikk inn til problemenes kjerne, men kamuflerte dem med noe vi alle kunne være enige om; brukermedvirkning, samhandlingsutfordringer og for lite penger. Derfor kom ikke de store endringene som er nødvendige for at en ny type psykisk helsearbeid skal kunne starte.

Artikkelen peker på at det er behov for kontekstualisering av psykisk lidelse og omfordeling av makt fra institusjoner og profesjoner til brukere av tjenestene.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 2 2008, s 111-119.

Artikkelen kan kjøpes fra www.idunn.no

Abonnenter av tidsskrift for psykisk helsearbeid kan lese artikkelen i fulltekst her

Kommenter:

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen