Publisert: 13. oktober 2011
løpende menn 2236499
SER INDIVIDET: Når hjelpen er basert på hva den enkelte trenger, virker den best . (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Oppsøkende rusteam gir mer helhetlige tjenester

Oppsøkende rusteam gir mer helhetlige tjenester

Det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT) har en individrettet måte å jobbe på. Det gir gode resultater.

Rapporten "Vi driver og rydder hver uke vi..." er en evaluering av det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT), utført av Høgskolen i Østfold. Den har to hovedkonklusjoner: Det ene er at det åpenbart er behov for bedre samarbeid mellom spesialisttjenestene og kommunene. Den andre er at ORT helt klart bidrar til et bedre samarbeid og et mer helhetlig tjenestetilbud enn man tror det ordinære tilbudet ellers ville gitt.

Høykompetent og fleksibelt

ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge og den sosialmedisinske poliklinikken i Moss (SMP). Tilbudet man i dag har til rusmisbrukere i området er uoversiktlig og komplisert å forholde seg til. I dette bildet fremstår ORT som et høykompetent og fleksibelt instrument i arbeidet med å utvikle gode tjenestetilbud til målgruppen.

Andre tjenestetilbud er i stor grad organisert på en slik måte at de ansatte definerer sitt ansvar i forhold til oppgavene de har. ORT er i stedet individorientert og definerer sine oppgaver i forhold til den enkelte brukers ønsker og behov.

Effektiv måte å jobbe på

På denne måten sørger ORT for at brukerne får et helhetlig tjenestetilbud, uansett hvem som har ansvar for å løse de enkelte oppgavene. Det kan være liten tvil om at de gode resultatene som ORT har oppnådd er forankret i denne brukerorienteringen.

Gunnar Vold Hansen og Randi Fugletveit: "Vi driver og rydder hver uke vi..." evaluering av oppsøkende rusteam i Moss/Rygge. Rapport 2: 2010 Høgskolen i Østfold.

Rapporten kan du lese her:

http://brage.bibsys.no/hiof/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_11536/1/hefte2-2010.pdf

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester samhandling evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen