Publisert: 25. mai 2010
1723571 bygd
DOKTORGRAD: Det var forsøk på endring i psykisk helse- sektoren, men relasjonene forble i stor grad de samme som før.

Følger gamle mønstre

Følger gamle mønstre

Denne doktorgradsavhandlingen i sosialantropologi fra 2008 ser på hva som skjedde da psykiatriske hjelpere skulle bidra til brukernes innlemmelse blant folk i bygda.

Nina Foss ser at det i liten grad finner sted en utvidelse av vilje til ansvar og måter å samhandle på, mellom brukere, hjelpere og folk flest. Det gjelder både i sektoren og i daglig omgang mellom innbyggerne i bygda.

Lite endring

Hun finner at det er forsøk på og ansatser til endring i psykisk helse-sektoren. Det foregår utprøving av nye tilbud, alternative relasjoner og tilnærminger på de nye psykisk helse-arenaene Men de fører i løpet av perioden i liten grad til endring i relasjoner, praksis og fordeling av ansvar innenfor sektoren.

Fremdeles tradisjonelt

Dagligdags praksis mellom hjelpere og de som hjelpes viderefører i hovedsak nedarvete mønstre for samhandling fra "tradisjonell psykiatri" i sektoren.

Les mer: Nina Foss: Psykiatrien som flyttet ut i bygda. En analyse av hva som skjedde da psykiatriske hjelpere skulle bidra til brukernes innlemmelse blant folk i bygda . Doktorgradsavhandling, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø 2008.

Kommenter:

Mer om

samhandling doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen