Publisert: 16. oktober 2010.   Endret: 04. september 2015
1082209 alene

MØTER BARRIERER: Mange av hindrene som gir høyere helserisiko, er et utslag av situasjonen disse personene er i.

Ulike vilkår

Ulike vilkår

Personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere levekår og livskvalitet enn resten av befolkningen. Det viser denne publikasjonen fra Statistisk sentralbyrå.

Publikasjonen, som er fra 2010, beskriver helse- og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. SSB har kartlagt ulike sider ved gruppens helse og levekår og sammenlignet dette med referansetall for hele befolkningen.

Kartleggingen dekker områdene fysisk og psykisk helse, tannhelse, bruk
av helse- og tannhelsetjenester, levevaner, trygghet, diskriminering, sosiale relasjoner og sosial deltagelse. Temaene ses i forhold til kjennetegn som kjønn, alder, utdanning, inntekt og sysselsetting. 

Dårligere helse, mer passive

Rapporten viser at personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere fysisk og psykisk helse og lavere sosial deltagelse enn folk for øvrig. Mange har opplevd utrygghet og diskriminering, og flere har en passiv livsstil.

En flervariabelanalyse viser at å ikke være i arbeid og å være bekymret for å bli offer for vold eller trusler i nærmiljøet, gir økt risiko for dårlig helse blant menn med nedsatt funksjonsevne.

Lav utdanning og manglende sysselsetting gir økt risiko for dårlig helse blant kvinner. For øvrig øker fedme og inaktivitet risikoen for dårlig helse både blant menn og kvinner.

Bevegelseshemmede mest utsatt

Mange av forholdene som gir høyere helserisiko i grupper med nedsatt funksjonsevne, er et utslag av situasjonen de er i, og barrierer de møter. Følelsen av utrygghet, å bli diskriminert, vold, arbeidsløshet, inaktivitet og fedme gir signifikant høyere risiko for dårlig helse i grupper med nedsatt funksjonsevne. Av grupper med nedsatt funksjonsevne er bevegelseshemmede og/eller personer med psykiske vansker særlig utsatt.

Les mer om dette i Psykisk helse.
 
Les hele publikasjonen.

Kommenter:

Mer om

psykisk.utviklingshemmede offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen