Publisert: 15. juni 2011
CIMG2607.JPG2
Rådgiver Hilde Nøkleberg fra Selvhjelp Norge på nettverkssamlingen ved Sole hotell 24.03.11 (Foto: Solrun Steffensen)

Selvhjelp som virkemiddel i rus og psykisk helsearbeid

Selvhjelp som virkemiddel i rus og psykisk helsearbeid

Selvhjelpsgrupper gir et pusterom og hjelp til å fungere bedre i hverdagen.

Rådgiver Hilde Nøkleberg fra Selvhjelp Norge holdt et foredrag om selvhjelp som virkemiddel i rus og psykisk helsearbeid på nettverkssamlingen ved Sole hotell 24.03.11 i Noresund.

Selvhjelp Norge er et kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp og har flere distriktskontorer. De har kontakter som hjelper de som ønsker å komme i gang med slike grupper. Om det ikke finnes slike grupper lokalt der hvor du bor, driver Selvhjelp Norge opplæring for mennesker som ønsker en gruppe i sitt nærmiljø. Et krav er at gruppene er selvorganisert. Opplæring av hvordan man setter i gang slike grupper kan skje i samarbeid med lokale aktører som for eksempel kommuner, Frivilligsentraler og lokale frivillige organisasjoner.  

Å ta sine ressurser i bruk

Nøkleberg refererte både til Nasjonal plan og Fylkesmannsembetenes oppdragsbrev fra Helsedirektoratet som blant annet har som mål å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere. Hun redegjorde for at selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, ressurser og selv styre og ta ansvar for at livet går i den retning man ønsker. Det at en selv er aktør og ikke bare en brikke i eget liv. Dette handler mye om holdninger, deltakelse og ansvar.

Supplement til ordinære tjenester

Nøkleberg mener at vi alle kan moblisere iboende krefter når livsproblemer oppstår. Hun poengterte videre at det er viktig å bruke ordet problem i stedet for andre ord, siden det tydeliggjør at man noen ganger trenger hjelp til å mobilisere ressursene sine. Det er da “Selvhjelpsgrupper” kan være til støtte som et supplement til de ordinære tjenestene.

Selvhjelpsgruppe som metode i rus – og psykisk helsearbeid

Nøkleberg henviste til en ny utgave av heftet “Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer." Selvorganisert selvhjelp er et viktig verktøy i bearbeidingen av egne livsproblemer, også problemer knyttet til rusmidler.

Her presenterer Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet et informasjonshefte som skal bidra til å gjøre muligheten for å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper kjent for den norske befolkningen.

Her kan du lese en omtale av heftet. Du kan bestille heftet i papirformat gratis hos Selvhjelp Norge.

Praktiske rammer

Gruppen er lederløs, men har en eller to igangsettere for å få gruppen opp å gå de første fem gangene. Ellers har alle et medansvar for at gruppen utvikler seg og jobber videre. Gruppen har mellom fire og åtte deltakere, ogden er lukket for andre. Deltakerne har taushetsplikt. De møtes systematisk og har regler for hvordan man oppfører seg i gruppen.

Viktige prinsipper

Alle snakker ut i fra seg selv og ikke på vegne av andre. Man tar utgangspunkt i her og nå situasjonen og ser herfra og framover.

Deltakelsen er frivillig og basert på aktiv deltakelse, likeverdighet og gjensidighet.

Nøkleberg skiller mellom “et tilbud som er noe du får" versus "en mulighet som er noe du må gripe".

Resultater

Nøkleberg viste til gode resultater fra selvhjelpsgruppene. Deltakerne opplever at det er positivt å sette ord på følelser og problemer. Gruppene gir en mulighet til å bearbeide egne livsproblemer og tydeliggjøre egne behov. Mange sier at gruppene gir et pusterom i hverdagen. Deltakerne får hjelp til å ta vare på seg selv, søke nødvendig hjelp, søke jobb og gå i butikken.

Selvhjelpsgruppetilbudene blir evaluert av blant annet Agderforskning og NIBR.

Kommenter:

Mer om

selvhjelp foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen