Livsløpsdiagram - verktøy for utredning og behandling

Publisert: 15. juli 2011
Oppdatert: 15. juli 2011
Livshistorie

Livsløpsdiagram - verktøy for utredning og behandling

Brukeren og personalet samarbeider om å nedtegne viktige hendelser til en sammenhengende livshistorie.

Kronologisk LivsløpsDiagram (KLD) er et elektronisk basert verktøy til bruk i utredning og behandling ved psykose. Verktøyet er utviklet for bruk i en utredningsenhet, men er i følge fagutviklingssykepleier Marit Lindås og forskningssjef dr.med Paul Møller også relevant for bruk i kommunehelsetjenesten. 

Fokuserer på livshistorier

KLD gir en systematisk kronologisk oversikt over viktige livshendelser i personens liv, inkludert tilhørende opplevelser, reaksjoner og mestring. Bruk av KLD som et supplement til tradisjonelle diagnostiseringsverktøy bidrar til økt forståelse for  pasientenes livshistorier som et sentralt grunnlag for behandlingen.

Skaper delaktighet

Livsløpsdiagrammet danner en sammenhengende narrativ - en livshistorie

Målet med å bruke KLD i utredning og behandling er å øke pasientens opplevelse av anerkjennelse, delaktighet og selvforståelse, sier fagurviklingssykepleier Marit Lindås, som har forsket på effekten av verktøyet.

Personens egenopplevelse sentral

Nedtegnelsene foregår i et samarbeid mellom pasienten og behandler/miljøkontakt. Det ferdige resultatet må oppleves riktig for pasienten. Komparentopplysninger føres inn, men med tydelig kilde og som en bekreftelse eller alternativ forklaring på en hendelse. Verktøyets tre kolonner, fakta/hendelser, tidspunkt og reaksjoner/mestring og symptom knyttet til hendelsen bidrar til å sette pasientens reaksjoner inn i en kontekst.

Arbeidsprosessen bidrar til håndterbarhet

Å skriftliggjøre hendelser kan bidra til å rydde opp. Det kan gi en opplevelse av fysisk avstand og gjøre hendelsene mer håndterbare. Samarbeidet mellom pasienten og personalet om å fylle ut KDL, kan i seg selv styrke troen på dialogen som basis for å forstå.

KDL er utviklet ved FOU - avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF v/ forskningssjef dr.med Paul Møller, spesialist i psykiatri. Epost:paul.moller@vestreviken.no

Les også

  • napha.no kan du lese artikkelen, Forstå psykoselidelse, om et foredrag Paul Møller holdt under landskonferansen for psykiatriske sykepleiere 2011.

 

KLD (Kronologisk LivsløpsDiagram)

Det kronologiske livsløpsdiagrammet (KLD) er et elektronisk basert verktøy til bruk i utredning og behandling ved psykose.

Utviklet av Paul Møller, forskningssjef ved FOU-enheten, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid faglig.kvalitet brukerorientering verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen