Endret: 16. januar 2017
barn mestring

SMIL: Problemutvikling forebygges ved å styrke barnas forståelse og opplevelse av mestring. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

SMIL, gruppetilbud for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre

SMIL, gruppetilbud for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring har utviklet et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblemer.

Gjennom prosjektet SMIL – styrket mestring i livet, har Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) utviklet et gruppetilbud som retter seg mot hele familien. Hovedfokuset er på barnas opplevelser og behov. Utviklingsprosjektet er gjennomført på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet,  i nært samarbeid med praksisfelt og brukerrepresentanter.

SMIL - styrket mestring i livet

Prosjektet har hatt som overordnet mål å bidra til økt støtte til barn og unge med psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Den primære hensikten er å forebygge eller redusere problemutvikling ved å styrke barnas forståelse og opplevelse av mestring i egen hverdag.

Via SMIL-prosjektet er det utviklet et grunnkonsept for etablering av lokale læringstilbud for målgruppen. “Mindre alene sammen” - også kalt SMIL-gruppe, er et forebyggende og helsefremmende tiltak.

Gode mestringsopplevelser

Gjennom tilbudet er det etablert et møtested for barn og familier som er i samme situasjon. Det er lagt til rette for erfaringsutveksling, formidling av informasjon og kunnskap om psykisk sykdom og rusproblemer. Samtidig tilbys tilpasset aktivitet og lek med fokus på gode mestringsopplevelser for barna. Foreldrene får anledning til å delta på foreldretreff og familiesamlinger.

Les sluttrapporten fra prosjektet

Mer informasjon om SMIL finner du her

NK LMS arrangerte fag- og erfaringsseminar om SMIL den 21. september 2011.

Kommenter:

Mer om

læring.og.mestring barn.og.unge barn.som.pårørende prosjektrapporter helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen