Ny lærings- og mestringsbok

Publisert: 01. november 2011
Oppdatert: 01. november 2011
Opplæring/teknologi
TEKNOLOGI OG LÆRING: Bruk av ny teknologi i helsetjenestene er blant temaene i en ny bok om lærings- og mestringstilbud.
TEKNOLOGI OG LÆRING: Bruk av ...

Ny lærings- og mestringsbok

Lærings- og mestringstilbud bidrar til å håndtere utfordringene i helsevesenet. En ny bok presenterer teorigrunnlag, eksempler og bruk av ny teknologi i helsetjenestene.

Forfatterne Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen knytter innholdet i boka Læring og Mestring- et helsefremmende perspektiv til Samhandlingsreformen.

Behandling utilstrekkelig

Tilbud om behandling av sykdom er utilstrekkelig for store deler av brukerne av helsetjenester. I tillegg til forebygging er det behov for tilbud rettet mot opplæring i mestring, og begrensning av konsekvensene av langvarige helseproblemer.

Sentrale teorier

Del 1 av boka gir en kortfattet oversikt over sentrale teorier som er relevant for Lærings- og mestringstilbud. Teoriene er knyttet både til forståelse av det å leve med langvarige helseplager, og til bakgrunnen for opprettelsen av tilbud rettet mot økt mestring.

Historien bak etableringen av Lærings- og mestringssentra er beskrevet. Temaer som vektlegges er tolkningen av hva mestring og læring er, brukermedvirkning som avgjørende faktor i tjenesteutvikling og tilbud, samt helsepedagogikk som virkemiddel.  

Lærings- og mestringstilbud

Del 2 beskriver opprettelse og drift av Lærings- og mestringstilbud til ulike målgrupper. Boka gir innblikk i omfanget av fagområdet, i form av konkrete beskrivelser av eksisterende lærings- og mestringstilbud. Barn og unge, hjertesykdom, psykiske helseproblemer og smerteproblematikk er blant områdene som er omtalt.

Teknologi som virkemiddel

Del 3 beskriver teknologi som virkemiddel i informasjon, samhandling og erfaringsutveksling om mestring av langvarige helseproblemer. To konkrete eksempler er beskrevet.

Vil inspirere

Boka kan være til nytte for så vel praksisutøvere og studenter som ledere og helsebyråkrater. Forfatterne uttaler at hensikten er å stimulere til fordypning i fagfeltet, bidra til opprettelse av nye tilbud, samt gi inspirasjon til forskning på feltet.

Les mer om boka her.

Kommenter:

Mer om

læring.og.mestring kompetanseutvikling brukermedvirkning faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen