Publisert: 04. september 2012
TONNA BRIX (1836 x 1330)
RAPDUO: Vil bekjempe familievold og gi håp. Foto: T. Asmussen

Sterke budskap om lidelse, håp og vendepunkt

Sterke budskap om lidelse, håp og vendepunkt

På årets konferanse for Rusfaglig forum og Nettverk for psykisk helsearbeid kom rap- duoen TONNA BRIX med en selvopplevd historie om familievold - og om håp.

Programmet på konferansen spente vidt. Blant annet kom den profesjonelle boksetreneren Helge Wærøy med en ærlig og usminket fortelling om en tøff oppvekst, et stort angstproblem og vendepunkt. Hans avslutningsbudskap «vær snill, vær snill!» fanget på en god måte dagens budskap til et beveget publikum. Mer om Helge Wærøy på www.stonehand.no

Familievold - et stort samfunnsproblem

TONNA BRIX (et tonn med murstein) formidlet et sterkt budskap om familievold og håp på årets konferanse. Duoen består av to unge menn Hakan Pandul og Kenneth Holt som rapper og synger sterke, samfunnsengasjerte tekster.

Barn og ungdoms eksponering for vold i nære relasjoner utgjør et stort samfunnsproblem. Mange barn og ungdom blir direkte utsatt for vold eller mishandling. En stor gruppe barn blir også utsatt for vold gjennom å være vitner til vold mellom foreldrene, spesielt fars vold mot mor. Privatiseringen av familievold og de tabuer som er knyttet til den, gjør at barn og unge i stor grad bærer sine bekymringer alene og blir usynlige for omverdenen.

Bearbeider traumatiske opplevelser

Tonna Brix vil gjennom opptredener, video og sitt album Testament, synliggjøre og oppfordre andre som opplever vold i hjemmet til å gjøre alt de kan for å komme seg ut. Volden er skjult og tilslørt for omverdenen. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/lyd_bilde/video1/musikkvideo-tonna-brix---vendepunkt.html?id=611634 

Duoen tilbyr skoler en temadag, der de gjennom sang og foredrag forteller om sine liv, hvilken hjelp de har fått, og ikke minst metodene de har brukt for å bearbeide de traumatiske opplevelsene av å vokse opp i en familie med vold og rus.

Bidrar til åpenhet

Måten de to åpent deler sine egne erfaringer viser stort mot, vilje og integritet. De bevisstgjør barn og ungdom om hvilke instanser som kan yte hjelp, som for eksempel krisesentrene, helsevesen og skolen. De informerer, bryter ned tabuer og bidrar til åpenhet rundt voldsproblematikk i hjemmet. For kontakt tabasco.tonnabrix@gmail.com

Prosjektet er støttet med midler fra Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Krisesentersekretariatet.

 

Rusfaglig Forum og Nettverk for psykisk helsearbeid 29.-30. August, 2012

Unik samleplass og et godt faglig nettverk:

Denne konferansen arrangeres årlig ved et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Rusbehandling midt- Norge, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO, Mental helse, NAV Arbeid og psykisk helse og NAPHA. Arrangementet hadde i år nær hundre deltakere og er blitt en unik samleplass og et godt faglig nettverk for mennesker som arbeider med eller har interesse for rusproblematikk og psykisk helsearbeid i kommuner og spesialisttjenester.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning barn.og.unge pårørende barn.som.pårørende reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen