Solsiden senter - brukerstyrt fra A til Å

Publisert: 27. november 2012
Oppdatert: 27. november 2012
Solsiden dagsenter åpnet med konsert
BRUKERNES RESSURSER: Nå kan vi komme innom, spille litt. -Du trenger ikke vedtak, sier Espen Broch ved Solsiden dagsenter.
BRUKERNES RESSURSER: Nå kan v...

Solsiden senter - brukerstyrt fra A til Å

I Eidsvoll kommune ligger Solsiden senter for rus og psykiatri- trolig landets eneste kommunale dagsenter hvor brukere har ansvar for både ledelse og drift.

Eidsvoll kommune drev i utgangspunktet et tradisjonelt treffsted for folk med rusproblemer og psykiske helseproblemer, men engasjerte brukere og nytenkende ledere sørget for at det ble eksperimentert litt i det små: Brukere styrte deler av treffstedet enkelte dager.

Positiv brukerundersøkelse inspirerte

Etter en svært positiv brukerundersøkelse, stilte avdelingsleder for rus og psykisk helse, Kari-Bente Skråstad, og koordinator for Solsiden Ragnhild K. Sannerud seg følgende spørsmål:

-Kan vi gjøre det enda bedre?

Svaret fra brukerne av treffstedet var entydig.

 –Vi ønsker halvparten av treffstedet drevet som et brukerstyrt senter fem dager i uka.

Dette ble starten for det brukerstyrte senteret Solsiden. Den øvrige halvparten av senteret drivessom  tradisjonelt dagsenter, med gruppetilbud etter vedtak om kommunale tjenester.

Inspirasjon i utredningsfasen

Sagatun Brukerstyrt Senter har vært en viktig inspirator i den videre utviklingen av Solsiden. Brukere og ledere var enig om at omlegging til brukerdrift av senteret skulle gjøres med stil. Det ble gjennomført ekskursjon til Sagatun, og det ble avholdt mange møter. Veiledning og opplæring har vært noen av virkemidlene.

Overtakelse og opprettelse av styre

Etter en grundig utredning ble det på årsmøtet 2011 valgt styre for Solsiden senter.

Monica Løkkemo, daværende styreleder, forteller:

-Jeg har vært veldig syk, har slitt veldig lenge, og har gått i behandling, blant annet til samtaler. Så var det at Kari-Bente spurte om jeg ville inn i dette. Det var vanskelig, men det var da det snudde. Jeg fikk, på bakgrunn av en ekskusjon, praksisplass på Sagatun Brukerstyrte Senter i Hamar. Jeg lærte mye der, samt fikk nyttige råd og veiledning i forhold til brukerstyring. Prosessen har vært lærerik, og jeg har hatt en positiv utvikling og har vokst mye på dette.

Den brukerstyrte delen av Solsiden senter ble formelt åpnet 19.0ktober 2011 med festkonsert og blant annet ordføreren til stede.

Stor dugnadsinnsats

Engasjementet har vært stort i brukergruppa fra første dag. Det brukerstyrte senteret startet med overtakelse av en enebolig med to nedslitte leiligheter. Brukere pusset opp lokalene, med støtte fra kommunen og nærmiljøet. Blant annet kom Frelsesarmeen med dugnadsmat. Det ble også arrangert en vellykket julemesse som ga inntekter til oppstart av senteret.

Avdelingsleder Kari-Bente Skråstad forteller at Solsiden dagsenter og brukerstyrt senter drives med samme budsjett som tidligere, men at kapasiteten er tredoblet. Dette er resultatet av at brukerne selv tar ansvar for alt fra kantinedrift og aktivitet til ulike arrangement, mens de ansatte har rolle som coatch og tilretteleggere.

Broforbindelse til selvstendig liv

Espen Broch er en av brukerne av senteret, og var nestleder i styret for Solsiden. Store deler av voksenlivet har han vært innlagt. Han forteller hva senteret har betydd for ham:

-Det fungerer som en broforbindelse etter innleggelse, for det er veldig lett å miste nettverk når du er innlagt.

Om kontrasten mellom innleggelsene og rollen han har på Solsiden, sier han dette:

-Da (som innlagt) får man ikke brukt seg. Det har vært viktig for meg å være med her. Den delen av meg våkner.

Broch er musiker, og har kommet i gang med akustisk band. På festkonserten ved åpningen av senteret spilte han, og etter konserten har tilbud om spillejobber strømmet inn.

Han sier om engasjementet sitt i musikkgruppa på Solsiden:

-Det gav meg «boost». Jeg skriver musikk, og det handler om det. Målet er å ha det gøy- det er det som er viktig.

Trenger ikke vedtak

Senteret åpner klokka 10.00, men brukerne kan komme når de vil. Broch refererer til flere av brukerne, som mener det betyr mye å få bestemme selv.

Mens han før ofte satt der alene, er det nå nesten fullt, forteller Broch.

-Før hadde vi ikke noe sted å gå. Nå kan vi komme innom, spille litt (gitar) og lage litt mat. Du trenger ikke vedtak, forklarer han.

Meningsfull aktivitet

-Vi lager kaffe når vi kommer, så sitter vi og snakker litt, og går ofte en tur. Brukerne tar initiativ, bestemmer hvor turen går, og er med på å tilberede maten, forteller han.

Gågruppe, akvarieprosjekt, hagegruppe, musikkgruppe, lese-ring og hobbygruppe mm er blant aktivitetene ved Solsiden. Alt med stor grad av brukerstyring, og etter prinsippet om at brukere leder aktiviteten.

Monica Løkkemo sier at en forslagskasse fungerer godt.

Eierskap og ansvar

-Tar du initiativ til en aktivitet, må du ta ansvar for at det blir gjort, sier Løkkemo.

Et eksempel på at dette fungerer er Fårikåldagen som ble arrangert på senteret sist vinter. Noen brukere fant på at det skulle lages fårikål. Da skaffet de kjøtt, lagde fårikål og solgte middag for 30 kroner pr. porsjon. For øvrig ble det fullt hus.

Brukerne bestemmer meny, lager maten og betjener kantina. Kommunen gir driftsmidler, men målet er balanse i regnskapet. Overskudd av driften går til Brukerstyret. Reglene sier at dagens «kjøkkenpersonale» spiser gratis.

Senteret har også en arrangementskomite. Her planlegges større arrangementer, som 17. mai, konserter og lignende. Trond Granlund er et eksempel på en artist som har hatt konsert på senteret. Vidar Bøe har holdt foredrag.

«Brenne», men ikke «brenne ut»!

Espen Broch forteller at mange av brukerne kanskje «brenner» for sterkt for aktiviteten ved senteret.

-De har mye kreativitet, og her har det vært rom for å komme fram, å si fra, sier han.

Monica Løkkemo bekrefter at noen har tatt for mye ansvar, «brukt seg opp». Hun viser til et prosjekt julen 2011 som et eksempel.

Avdelingsleder Kari-Bente Skråstad er enig med de andre to om at det var et for omfattende prosjekt, med for høye mål. Men, nå har de lært av prosessen. Brukerstyret skal ha inn i planene for prosjektene nå. I dag ville Brukerstyret sagt nei til et juleprosjekt av den dimensjonen.

Verdier og faglig ståsted

Romeriksprosjektets fokus på brukermedvirkning i tjenestene har vært en inspirasjon for utviklingen av Solsiden. Samtidig er det tydelig at likeverd, respekt, brukermedvirkning og mestringsfokus er sentraleverdier i tjenesten som Solsiden er en del av.

Skråstad sier at hennes erfaring fra bistandsarbeid i Thailand har gitt henne viktig lærdom om brukermedvirkning og Empowerment. Hun ønsker spesielt å trekke fram lærdommen om at man tross ulike forutsetninger kan skape en arena for vekst og utvikling, bare målene og visjonen er felles. Det viktigste er å ha fokus på prosess og medvirkning.

-Med de ressursene vi har, så får vi det til, sier hun.

Andre som driver brukerstyrt?

-Vi ønsker kontakt med andre som driver som oss! Avslutter Kari-Bente Skråstad, leder for Avdeling rus og psykisk helse i Eidsvoll kommune.

KONTAKTINFO: Kari-Bente Skråstad:Kari-Bente.Skrastad@eidsvoll.kommune.no

Se også Solsidens egen hjemmeside.

 

Solsiden senter, Eidsvoll
  • En del av dagsenteret er brukerstyrt
  • Den brukerstyrte delen åpnet i 2011
  • Brukerstyret har ansvar for drift av senteret
  • Brukerne bestemmer aktivitetene
  • Ansvar og medbestemmelse

Kommenter:

Mer om

brukerorientering lavterskeltilbud empowerment praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen