Forskrift om journalføring

Publisert: 24. juni 2013
Oppdatert: 24. juni 2013
6776846 journal
FELLES JOURNAL: Gir brukeren et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud. (Ill.foto: www.colourbox.com)
FELLES JOURNAL: Gir brukeren ...

Forskrift om journalføring

Personell i arbeidsfellesskap sammensatt fra ulike enheter og tjenestenivå, som ACT-team, kan etter en forskriftsendring i 2012 dokumentere i felles journal.

 

Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap ble fastsatt av regjeringen 9. november 2012. En viktig hensikt med forskriften er å følge opp samhandlingsreformens fokus på pasientenes behov for koordinerte tjenester.

Målet er å bidra til effektiv og forsvarlig kommunikasjon av pasientopplysninger mellom- og på tvers av virksomhetsgrenser og behandlingsnivå. Forskriften gir nå adgang for at virksomhetene som inngår i arbeidsfellesskapet dokumenterer i samme system. De etablerer ikke en egen journal i tillegg. 

Tydelige arbeidsfellesskap med skriftlig avtale

Forskriften gjelder virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap som yter eller administrerer helsehjelp. Formalisert arbeidsfellesskap er definert som samarbeid mellom to eller flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet.

Felles pasientjournal krever skriftlig avtale, og helsepersonellovens regler om taushetsplikt gjelder.

Tidligere praksis

Helsepersonell, i team sammensatt fra ulike enheter eller tjenestenivå, har til nå dokumentert i ulike journalsystemer. Eksempler er ambulante samhandlingsteam, som ACT-teamene, hvor personell fra kommune og spesialisthelsetjeneste inngår i et team, men er ansatt i kommune og DPS.

De ulike teammedlemmene har skrevet pasientjournal i dokumentasjonssystemet til egen arbeidsgiver. Ofte har det ikke vært korresponderende systemer internt i teamet.

Bedre helsehjelp med en journal

Formaliserte arbeidsfellesskap med rett til felles journalføring vil gi brukeren et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Riktig og oppdatert informasjon i felles journal kan gi bedre pasientsikkerhet. Ved uforutsigbare sykdomsforløp og akutte kriser vil felles journal bidra til at teamets medlemmer har lik mulighet til å gi rask og god hjelp.

Forskriften og pressemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet kan leses her.

Relaterte reportasjer:

Ytre Sunnhordland:

Kragerø

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne artikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Kommenter:

Mer om

dokumentasjon organisering.av.tjenester samhandling øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen