Publisert: 26. april 2013.   Endret: 02. september 2020
Sør Trøndelag logo

ROP,økonomisk rådgivning,utredning og behandling hånd i hånd

ROP,økonomisk rådgivning,utredning og behandling hånd i hånd

"Det er ikke nok å vite, man må også bruke kunnskapen. Det er ikke nok å ville man må også gjennomføre"
Goethe

Sitatet ovenfor er hentet fra forordet til Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser – ROP-lidelser. Retningslinjene var hovedtema på Ørlands-konferansen for Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid i Sør-Trøndelag 9.-10. April 2012. Der deltok 60 personer, brukere, ansatte i kommune, NAV og spesialisthelsetjeneste.

Ropbruker.no

Erik Holm fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) presenterte nettstedet ropbruker.no med «10 viktige anbefalinger du bør kjenne til». Nettstedet er utarbeidet for personer med både et rusproblem og en psykisk lidelse. Det tar for seg tema som: Individuell plan, pårørende, psykisk helse, arbeid og utdanning, egne ressurser, oppfølging bostedsløse, psykose, samordnet inntak og samarbeid.

Nettstedet har en App som gjør at brukere og andre kan laste ned relevante spørsmål på mobil til bruk ved besøk hos oppfølger, behandler.

Innlegget ble fulgt opp etter lunch med gruppearbeid for deltakerne der temaet var brukermedvirkning og ROP.

Personlighetsforstyrrelse og behandling

Overlege Hanne Grete Jensen ved Tiller DPS og ACT-team holdt et inspirerende foredrag om personlighetsforstyrrelse og behandlingsmuligheter. «Å arbeide med personer med samtidige rus og psykiatrilidelser krever både kunnskap, god evne til samhandling og, interesse og holdninger, sier hun.  Det handler om respekt, empati og kunnskap til å forstå avvikende atferd.   

Doping

Lars Wikdahl snakket om antidopingarbeid og hvordan doping som benyttes utenfor organiserte  idrettsmiljøer er med og påvirker bla utviklingen av personligheten samt kroppslige funksjoner. Han beskrev hvilke varsellamper både lærere, behandlerapparat, familier og venner kan være oppmerksom på som  raskt voksende muskelgrupper og endret adferd – aggressivitet og vold.

Økonomisk rådgivning

Økonomi er viktig for alle, ofte henger økonomi, psykiske problem og rus sammen. Armand Vestad fra NAV Østbyen ga en kort innføring i arbeid med økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning. Her ble det et raskt innblikk i alt fra innkjøpsvaner, hvordan få en god oversikt, hvordan finne de billigste forsikringer, strømleverandører, mobilabonnement mm. Dette var noe deltakerne i salen kjente i igjen og ønsket mere kunnskap om!

Behandling og oppfølging i kommunen

Christian Clayborough og Jan Magne Moen fra Trondheim kommune  ga oss et godt innblikk i kommunalt arbeid med ROP og bruk av kartleggingsverktøy. Tanya Bjerke og Lind Høås fra NAV Østbyen presenterte et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Trondheim kretsfengsel.

Rask psykisk helsehjelp

Hanne Drøyvollsmo Renolen avsluttet dagen med å presentere Fosen IKS sine erfaringer med å delta i pilotprosjektet «Rask psykisk helsehjelp». Et nytt kommunalt behandlingstilbud rettet mot mennesker med angst og depresjon i kommunen.

Mer kunnskap!

Deltakernes evaluerte konferansen med et snitt over 5 av 6 mulige. Det forteller at konferansen ble opplevd som nyttig og at arrangørene hadde lykkes med både temavalg og gjennomføring. Mye nytt og positivt skjer på ROP-området. Det viktigste budskapet vi sitter igjen med etter disse to dagene er Mer kunnskap, gode holdninger, mer respekt og samhandling!

Foredrag fra konferansen finner du ved å klikke på tema her: Personlighetsforstyrrelse,Økonomirådgivning, SAmarbeid NAV Fengsel, Kommune kartlegging,utredning, Program

 

 

 

 

Medforfatter Heidi Tolnes Fossen Fylkeskoordinator arbeid,psykisk helse og rus Nav
Erik Holm Foto: Heidi Fossen
Hanne Grete Jensen Foto: Heidi Fossen
Arman Vestad Foto: Heidi Fossen
Tanya Bjerke og Lind Høås Foto: Heidi Fossen

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning behandling.i.psykisk.helsearbeid brukere.med.omfattende.tjenestebehov foredrag act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen