Endret: 26. juni 2013
5352315 ide

DEN GODE IDEEN: -Det beste er jo å få hjelp på lavest mulig nivå, sier psykologspesialist Øystein Styve.(www.colourbox.com)

Kicket på pauserommet

Kicket på pauserommet

Høsten 2008: Psykiater Rune Mjanger og psykologspesialist Britt Heidi Vågstøl har lunsj sammen med et par andre kolleger. Mens praten går, kommer ideen.

Ved Bjørgvin DPS i Knarvik sitter de fire og drikker kaffe. 100 meter unna ligger Nordhordland legevakt, som er felles for de sju kommunene i regionen; Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy. Dersom noen blir syk etter kontortid, er det ett nummer innbyggerne i kommunene ringer. Det er en dør å banke på. Ordningen har eksistert i 12–13 år, og alle synes det er svært praktisk.

Psykolog i legevaktordningen

Opptrappingsplanen for psykisk helse hadde ført til et stadig bedre samarbeid mellom kommunene i regionen og den lokale avdelingen av Bjørgvin DPS. Samarbeidet ble formalisert i 2006. Man fikk etterhvert til gode tilbud innen lokalpsykiatri med utspring i de to lokale DPS`ene i distriktet: Knarvik og Manger. Manger hadde en allmennpsykiatrisk døgnpost, mens det ble etablert en voksenpsykiatrisk poliklinikk, dagavdeling og et ambulant team i Knarvik.

Nå var det egentlig bare akuttpsykiatrien som gjensto. DPS’et manglet et tilbud til befolkningen etter klokka 16.00. Ideen om å få en psykolog tilknyttet legevakten vokste fram over lunsjbordet.

– Tenk om vi kunne få med en psykolog i legevakt-ordningen, sier en av psykologene. Rune Mjanger nikker. Han har selv kjørt legevakt der i 12 år. Å bygge på noe som allerede fungerte godt – kunne det egentlig gjøres bedre?

Unikt i Norge

De ansatte i avdelingen var i utviklingsmodus den tiden ideen kom. Målet var å gi innbyggerne et virkelig godt tilbud innen psykisk helse. Og da den enkle, men geniale setningen ble sagt på pauserommet den dagen, falt på en måte den siste brikken på plass.

– Vi spilte ballen over til legevakten, som syntes idéen var god, og vi la frem forslaget for ledergruppen i Bjørgvin DPS. Alle syntes dette var en kjempeidé. Ingen hadde hørt om lignende tilbud andre steder i landet. Det var artig at alle var så tent, supplerer Vågstøl.

Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen sendte en prosjektsøknad til Helsedirektoratet og fikk støtte til å dra det hele i gang. Prosjektet tok form, med Mjanger som faglig leder og Sissel Horten som prosjektleder. Forskningsleder Steinar Hunskår, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), ble kontaktet med tanke på muligheten for å etablere et forskningsprosjekt. Dette utviklet seg senere til å bli evaluering av prosjektet. Brukerorganisasjonene deltok i prosjektet fra starten av.

Fanget opp en stor gruppe

Psykologspesialist Øystein Styve, som jobber ved døgnavdelingen på Manger, var med på å utforme prosjektet.

– Man så at mange av pasientene som ble lagt inn i psykiatrisk akuttavdeling ved sykehuset ikke var kjent i spesialisthelsetjenesten fra før. Det var voldsom pågang på akuttplasser og mange korridorsenger. Vi tenkte at et samarbeid mellom legevakten og DPS kunne fange opp mange av disse pasientene og henvise videre til behandling, slik at de slapp innleggelse. Det beste er jo å få hjelp på lavest mulig nivå, der de bor, sier Styve.

Les mer om ambulant akuttfunksjon i Hordaland her:

 Relevant fagstoff:

 

Ambulant akuttfunksjon i Hordaland - tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom

Et samarbeid mellom interkommunal legevakt i Nordhordland og Bjørgvin DPS.

Mål:

  • Å øke kvaliteten på psykiatriske akuttvurderinger
  • Å øke grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar
  • Å bruke DPS som alternativ til akutte innleggelser ved Psykisk helsevern, om mulig.
  • Å sikre at DPS i større grad er førstekontakt i spesialisthelsetjenesten – reell 2.linje, og at sykehusavdelingene fungerer som 3.linjetjeneste.

Geografi:

Region Nordhordland: Består av de sju kommunene Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Austrheim og Fedje. De spenner over et stort geografisk område og har varierende størrelse. Den minste har 350 innbyggere, den største 15 000 innbyggere.

Bjørgvin DPS, Avdeling Nordhordland: Er en del av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Holder til i Knarvik (allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant team) og på Manger (døgnbehandling.)

Prosjektperiode: 2009–2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

SAMTALE: Britt Heidi Vågstøl sammen med en pasient. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

Kommenter:

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen