Endret: 08. oktober 2015
psykologsamtale nordhordland

MYE ORDNER SEG: Samtalen med psykologen løser ofte mye der og da. Til h: Britt Heidi Vågstøl. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

Løser akuttsituasjonene lokalt

Løser akuttsituasjonene lokalt

Psykologspesialist ved Bjørgvin DPS, Britt Heidi Vågstøl, står inne på kjøkkenet sitt og lager middag. Da ringer legevakten i Nordhordland. De har en pasient inne, som er ustabil, mulig suicidal.

Vågstøl, som er vakthavende psykolog denne kvelden, har fjernaksess til journalen og finner pasientopplysningene på sin pc. Hun ser at hun kjenner pasienten fra før og kaster seg i bilen. Kort tid etter er hun på legevakten.

– Et vanlig scenario. Men mange ganger løser det seg også bare ved at legen snakker med oss på telefon. De gangene vi kommer inn på legevakten, har legen allerede sett pasienten og avklart om det er somatiske problemstillinger. Det er en stor fordel, sier Vågstøl.

Psykologene bruker kanskje en og en halv time på en slik samtale. De roer ned situasjonen og håndterer krisen. Mye kan løse seg der og da. Eller pasienten kan få tilbud om akutt-time i poliklinikken neste dag – eller om akuttinnleggelse ved sengeavdelingen på DPS. Ved behov kan overlege i bakvakt på DPS kontaktes. I sjeldne tilfeller reiser også psykolog hjem til pasienten sammen med personale fra kommunen for å vurdere pasienten akutt. Poenget er at unødvendige akuttinnleggelser i sykehus forebygges.

Sømløst samarbeid med kommunene

Noen fortsetter med samtalebehandling ved poliklinikken i Knarvik, andre får helsehjelp i kommunen der de bor. Britt Heidi Vågstøl forteller at kommunene er en viktig samarbeidspartner for DPS.

– I en slik sak henvender vi oss til den psykiske helsetjenesten i kommunen, slik at de kan følge opp pasienten. En telefon, og det er ordnet. Vi og kommunene har et tett samarbeid til brukernes beste. Om hjelpen skjer her eller der er ikke så viktig. Det er lav terskel for å snakke sammen, og samarbeidet foregår sømløst. Vi på DPS er for øvrig med i ansvarsgrupper og veileder kommuneansatte, enkeltvis og i grupper.

Får tilgang til viktig informasjon

Noe av det aller beste med å samarbeide med legevakten synes Vågstøl er det innblikket man får i pasientens totale situasjon.

– Om det er barn med i bildet, for eksempel. Hadde brukeren først vært innlagt på Sandviken og så blitt henvist til oss, ville vi ikke fått samme nærheten til brukerne. Samhandlingen med legevakten gir oss tilgang til veldig mye informasjon som hjelper oss til å gi et best mulig tilbud til pasienten, også i forhold til det somatiske. Folk i kriser kan for eksempel få det mye verre om det også er somatisk sykdom med i bildet.

Les mer om Ambulant akuttfunksjon i Hordaland:

Relatert fagstoff:

Ambulant akuttfunksjon i Hordaland - tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom

Et samarbeid mellom interkommunal legevakt i Nordhordland og Bjørgvin DPS. 

Mål:

  • Å øke kvaliteten på psykiatriske akuttvurderinger.
  • Å øke grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid.
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar.
  • Å bruke DPS som alternativ til akutte innleggelser ved Psykisk helsevern, om mulig.
  • Å sikre at DPS i større grad er førstekontakt i spesialisthelsetjenesten – reell 2.linje, og at sykehusavdelingene fungerer som 3.linjetjeneste. 

Geografi:

Region Nordhordland: Består av de sju kommunene Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Austrheim og Fedje. De spenner over et stort geografisk område og har varierende størrelse. Den minste har 350 innbyggere, den største 15 000 innbyggere.

Bjørgvin DPS, Avdeling Nordhordland: Er en del av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Holder til i Knarvik (allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant team) og på Manger (døgnbehandling.)

Prosjektperiode: 2009–2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Kommenter:

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen