Publisert: 26. juni 2013
Lege og psykolog Nordhordland
SAMARBEIDER: Legevaktsjef Grethe Fosse og psykologspesialist Øystein Styve. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

Lærer mye hver dag

Lærer mye hver dag

Legevaktsjef Grethe Fosse betegner samarbeidet med DPS som typisk mester-svenn-læring. Det skjer en naturlig kompetanseoverføring i alle situasjoner.

Totalt 75 leger er med i legevaktordningen som de sju kommunene samarbeider om. En av dem er Grethe Fosse.

– Vi lærer av psykologene, og de lærer av oss – hver dag. Det er en typisk mester-svenn læring, som vi skulle sett mer av i helsetjenesten. Gevinsten vi henter ut av denne formen for samhandling er stor, ikke minst i forhold til kompetanseoverføring. Hver situasjon gir læring, begge veier, sier Fosse.

Hun forteller at legene opplevde akutte henvendelser fra denne pasientgruppen som mer utfordrende før samarbeidet med DPS kom i gang.

Tre ganger vinn-situasjon

– I løpet av kort tid skal vi lytte, vurdere og ta beslutninger. Vi har ikke den kompetansen psykologene og psykiaterne har. Når man er usikker, blir det ofte til at man kontakter vakthavende på sykehuset, og det ender med innleggelse, for sikkerhets skyld. Sånn var det før. Nå blir mange av de sykeste, som vi tidligere måtte legge inn, behandlet lokalt. De får et bedre og nærere tilbud.

Vi og DPS snakker godt sammen og stoler på hverandre. Begge parter er villige til å yte hjelp til den andre. Vi vil hverandre vel. Begge har vi vært med på å forme dette prosjektet, og begge får vi gevinster av det. Men egentlig er det en tre ganger vinn-situasjon: Psykologene får gitt god akuttbehandling. Vi som er leger får en second opinion. Men pasienten er den største vinneren. Han får spesialisthelsetjeneste der han bor.

Sammen er man sterkere

– Vi går hjem klokka halv fire. Å vite at pasientene har et sted de kan henvende seg på ettermiddagene og i helgene, gir trygghet, sier Merethe Landaas.

Landaas er leder for avdeling psykisk helse og rus i Lindås kommune og representant for fagrådet i de sju kommunene. Hun synes samarbeidet mellom legevakten og DPS er gull verdt.

– Flere av kommunene har bare en ansatt som jobber med psykisk helse. Samtidig ligger kommunene nær hverandre. Det er uhensiktsmessig at hver kommune skal organisere sitt eget tilbud på ettermiddag og kveld, sier Landaas. Hun slår fast at den spesielle måten å jobbe på også gjør den psykiske helsetjenesten svært tilgjengelig for brukerne.

– Legevakten er et ufarlig sted å henvende seg, særlig for de som ikke har hatt kontakt med psykiatrien fra før. De fleste er kjent i legevaktlokalene. Det er ingen stor bøyg å komme seg dit, og det gir en trygghet at hjelpen finnes lokalt. I tillegg er det fint for brukerne å bli koblet til en psykolog i nærområdet. Samtidig gir det en trygghet for de pårørende at hjelpen er nær, slår hun fast.

Enkelt og miljøvennlig

Avdelingsoverlege Rune Mjanger er veldig glad for samspillet man har fått til. 

– Vi har skapt en modell som er basert på det vi allerede har her ute. Modellen er kortreist og økologisk. Man slipper å frakte pasienten langt til hjelpen. Vi utnytter de ressursene som er her, sier Mjanger. Nå er han spent på fremtiden.

Vi har en ordning som ligger nær opp til 24/7 på DPS-nivå, i tråd med kommende nasjonale føringer. Vårt håp er at vi også i fremtiden kan beholde og videreutvikle vår lokale forankring, sier han.

Les mer om Ambulant akuttfunksjon i Hordaland:

 Relevant fagstoff:

Ambulant akuttfunksjon i Hordaland - tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom

Et samarbeid mellom interkommunal legevakt i Nordhordland og Bjørgvin DPS

Mål:

  • Å øke kvaliteten på psykiatriske akuttvurderinger.
  • Å øke grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid.
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar.
  • Å bruke DPS som alternativ til akutte innleggelser ved Psykisk helsevern, om mulig.
  • Å sikre at DPS i større grad er førstekontakt i spesialisthelsetjenesten – reell 2.linje, og at sykehusavdelingene fungerer som 3.linjetjeneste.

Geografi:

  • Region Nordhordland: Består av de sju kommunene Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Austrheim og Fedje. De spenner over et stort geografisk område og har varierende størrelse. Den minste har 350 innbyggere, den største 15 000 innbyggere.
  • Bjørgvin DPS, Avdeling Nordhordland: Er en del av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Holder til i Knarvik (allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant team) og på Manger (døgnbehandling.)

Prosjektperiode: 2009–2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier - samhandling om psykisk helse (2012).

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

I BEREDSKAP: Sykepleierne på legevaktsentralen vurderer hver enkelt telefon nøye. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

Kommenter:

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen