Publisert: 15. august 2013
Hefte Brukerkunnskap i nettverk, forskning og utvikling

Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid

Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid

Det er avgjørende at vi får tak i brukernes kunnskap og erfaringer om vi med troverdighet kan si at vi driver kunnskapsbasert praksis og tilbyr god hjelp. Les om brukerkunnskap i dette heftet, utgitt av NAPHA.

Heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid er en rapport og et resultat av det treårige prosjektet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap.

Last ned heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid her.

NAPHA har initiert prosjektet, som har utforsket brukerkunnskap og integreringen av denne i utvikling av gode tjenester innenfor psykisk helsearbeid. Høsten 2013 kommer også en kunnskapssammenstilling som resultat av prosjektet.

Praktikere, brukere og forskere i samarbeid

I Nasjonalt temanettverk har praktikere, brukere og forskere i samarbeid gjennomført  24 ulike forsknings-og utviklingsprosjekter. De har blant annet gjort brukerkundersøkelser ved dagsentre, bofellesskap og oppfølgingstjenester i kommunene. Fellesnevneren for prosjektene er temaet brukerkunnskap. Forskere fra Universitet i Agder har gitt veiledning i forskningsmetodikk og -etikk.

Hvordan de har arbeidet, refleksjonene de har gjort seg og resultatene de har kommet frem til, kan du lese om i heftet.

Forfatterne

Kapitlene er forfattet av Tove Elisabeth Johnsen, prosjektleder for Nasjonalt temanettverk og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder og Sigrid Nordstoga, ansatt som førstelektor i sosialt arbeid ved Universitet i Agder og faglig ansvarlig for temanettverket. gir innsikt i hva brukerkunnskap er og hvilken rolle brukernes kunnskap kan og bør spille. Det tar deg dessuten med på en tre år lang reise, der også samarbeidsformene i seg selv er lagt under lupen.

Les også: Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helseaerbeid 

 

Heftet og prosjektet
Foto: Brukerkunnskap - i forskning, utvikling og nettverk - prosjektrapport

Last ned rapporten!

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap brukermedvirkning brukermedvirkning.i.forskning prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen