Endret: 07. september 2016
storm p museet prosjekt

DANSK TREKLØVER: Jimmy Krab, Nelli Øvre Sørensen og Iben Overgaard var nylig på en forskningskonferanse i Trondheim for å dele noen erfaringer om kunst og recovery.

Museum som tilhelingsarena

Museum som tilhelingsarena

Ved Storm P Museet i København inviteres personer med psykiske lidelser inn for å skape kunst.

- Vi vil konstruere rom utenfor behandlingssystemet for fellesskap mellom mennesker som er psykisk sårbare, ønsker å skape kunst, å være sosiale og som er i en recovery-prosess, forteller Nelli Øvre Sørensen, som er sykepleier, har en doktorgrad og har forsket en del på psykisk helsefeltet.

Øvre Sørensen hadde sett at mange med psykiske lidelser er ensomme og drømmer om å være i fellesskap med andre der de kan skape kunst. En dag leste hun et intervju med den nye museumsdirektøren for Storm P Museet, Iben Overgaard, i en avis. Overgaard sa museet ønsket å ha en sosial profil og å invitere nye grupper inn.

Viktig telefon

-For et museum er det ikke lenger godt nok bare å ha åpne dører. I økonomiske nedgangstider, som vi nå har sett i Danmark, må vi vise at vi har verdi for å berettige vår eksistens. Vår måte å gjøre det på, er å skape et museum for brukerne. Da må vi lytte, være nysgjerrige og invitere til nye samarbeid, forteller Overgaard.

Øvre Sørensen ringte Overgaard og sonderte interessen for å inngå et samarbeidsprosjekt rundt mennesker med psykiske lidelser. Overgaard var umiddelbart veldig positiv.
-Jeg tenkte at det var helt fantastisk, forteller Overgaard, som leder prosjektet sammen med Øvre Sørensen.

Tiltak som er liv laga

Prosjektet startet i august 2012. 12 brukere ble rekruttert fra DPS, til et tredelt program: Først får de undervisning om museet og Storm Ps. kunst og tegne-teknikker. Deretter skaper de kunst selv, før de til slutt stiller ut det de lager i et kulturhus.  Ved utgangen av 2013 har de gjennomgått programmet, men kontakten med Storm P- museet er kanskje ikke over med det.
-Vi håper at flere av dem vil komme og jobbe frivillig på museet når de er ferdige, smiler Overgaard.

For øvrig er en ny gruppe i gang med opplegget også, de startet i august i år, og vil bli ferdige ved utgangen av 2014.

Reflektere på ny måte

Prosjektet passer rett inn i museets sosiale profil. Man ønsker å jobbe tverrfaglig og skape et relevant museum for en gruppe personer som Storm P hadde hjerte for.
– I Danmark kjenner alle til Storm P og hans humoristiske penn. Han var opptatt av de vanskeligstilte i samfunnet, og arbeidet vi utfører i museet er i hans ånd. Vi vil bli relevant for flere grupper, være en del av lokalsamfunnet og ta ansvar, slår Overgaard fast.

Prosjektlederne ser allerede at flere av deltakerne har god nytte av det.
-Mange synes det er helt fantastisk å få sitte i museets lokaler og skape kunst. I tillegg til gleden over å få være kreative i en slik setting, ser vi signaler om at det demper sosial angst, sier Øvre Sørensen.

- Vi tenker at museet skal være et sosialt rom. Storm P hadde et blikk på de svake, og vi håper at brukerne kan reflektere over sine liv på en ny måte ved å være her, slår hun fast.

Litt om metode, innhold og evaluering

Tanken er at man gjennom prosjektet kan motvirke tingliggjøring, gjøre mennesker sosialt myndige og inkludere dem i hverdags og arbeidsliv. Metodene forskerne bruker er: Observasjonsstudier, feltnotater, fokusgruppeintervju, enkeltintervju, deltakernes dagboknotater.

Undervisningen foregår en dag i uka (á 2,5 timer) i seks måneder. Etterpå følger arbeidspraksis (minimum fem timer i uka) i et helt år. Evalueringen vil ligge klar i 2014.

-Betyr kolossalt mye

-Deltakernes diagnose er ikke relevant, det spør vi ikke om. Men alle er uføretrygdet, og de aller fleste bor hjemme. Hvordan det vil gå med dem, om de vil kunne komme tilbake til arbeidsmarkedet, vet vi ikke, men vi ser at vi betyr kolossalt mye for mange av dem, sier Overgaard.

Forskningskonferansen i Trondheim var i regi av NAPHA og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse inne psykisk helse.

Storm P Museet
  • Museum på Frederiksberg i København som rommer mange av verkene til den kjente danske kunstneren Robert Storm Petersen (1882 - 1949).
  • Åpnet i 1977 i en nedlagt politistasjon og har en åpen, sosial profil.
  • Robert Storm Petersen var tegner og humorist, maler, forfatter, skuespiller og oppfinner. Han brukte mye humor og satire i det han gjorde og hadde hjerte for de svake. Hans kunst sa ofte noe om maktforholdene var, og han betraktet samfunnet med et litt skjevt blikk.
  • Museets hjemmesider: http://www.stormp.dk
Prosjektlederne
  • Nelli Øvre Sørensen: Sykepleier, PhD, ansatt som lektor i forsknings- og innovasjonsavdelingen til universitetet på Sjælland (UCSJ). Forfatter av boka «Det levede liv med sindslidelse», en etnografisk forskningsstudie av borgeres sosiale liv i behandlings og sosialpsykiatri.»  
  • Iben Overgaard: Direktør StormP- museet i København.

Kommenter:

Mer om

salutogenese aktivitet.og.fritid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kunst.og.kultur reportasjer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen