Publisert: 17. februar 2014.   Endret: 15. mars 2016
Frisk av mestring

FRISK AV MESTRING: På en tidligere konferanse i Drammen fortalte Mette Haavaldsen om hvordan hun ble frisk gjennom fokus på mestring og friluftsliv. (Ill.foto: www.colourbox.no)

Frisk av friluftsliv

Frisk av friluftsliv

Brukeransatt i Vestre Viken Helseforetak har stor tro på å finne frem til helsefremmende tiltak som fungerer for den enkelte.

- I friluftsliv finner jeg helse. Som pasient hadde jeg problemer med å gå i trapper, så tom var jeg for energi. Nå bestiger jeg Galdhøpiggen uten problemer.

Det fortalte Mette Haavaldsen i et foredrag om brukeransettelser i psykisk helsevern, under en tidligere konferanse i Drammen.

Haavaldsen er brukeransatt i Vestre Viken Helseforetak, og mener det er viktig å tilrettelegge tiltak etter hva som virker helsefremmende for den enkelte.

Fokus på mestring

Mette Haavaldsen vektla i sitt innlegg at fokus bør ligge på det pasienten kan mestre, fremfor de problemene vedkommende sliter med.

- Helsepersonell må bidra til å hjelpe hver enkelt pasient med å finne frem til hva det vil si for ham eller henne å ha det bra, sier Haavaldsen.

Etter selv å ha slitt med en alvorlig psykisk lidelse ble hun frisk gjennom fokus på mestring, som for henne betød friluftsliv.

Tror på brukeransettelser

I dag jobber hun i Vestre Viken Helseforetak. Det er en del av Helse Sør-Øst, og består av sykehusene i Bærum, Kongsberg, Ringerike, Drammen og det tidligere sykehuset i Buskerud.

Haavaldsen har utdanning innen Medarbeider- og brukererfaring ved Høgskolen i Buskerud, og underviser både pasienter og ansatte i helseforetaket. Tidligere har hun jobbet ved en akuttavdeling som medarbeider med brukererfaring. Der ble hun kollega med sine tidligere hjelpere.

- En som er frisk og har vært pasient kan gi håp og motivasjon, sier Haavaldsen, som derfor har stor tro på brukeransettelser.

Forskning fra USA

En annen foredragsholder med fokus på helsefremmende tiltak var psykiatrisk sykepleier Nina Helen Mjøsund. Hun har i flere år vært leder og fagutvikler, og er nå doktorgradsstipendiat ved Vestre Viken Helseforetak.

- En kan ha god psykisk helse selv med psykisk sykdom, og en kan ha dårlig psykisk helse uten psykisk lidelse, uttalte Mjøsund.

Hun trakk frem forskning gjort av Corey Keyes (2002) fra Atlanta i USA, som viser at man kan ha et godt liv tross psykisk lidelse. Mjøsund mener hemmeligheten ligger i å fokusere på det pasienten mestrer, og dyrke frem det.

Satser helsefremmende

Mjøsund fortalte om hvordan Vestre Viken Helseforetak legger salutogenese, der helsefremmende tiltak står sentralt, til grunn for sin virksomhet.

I stedet for det tradisjonelle fokuset på diagnose og problem, handler denne tilnærmingen om å fokusere på ressursene til pasienten. Mjøsund kalte sitt foredrag for “En salutogen tilnærming til helsefremmende arbeid i det medisinske hus”.

Mjøsund og hennes fagmiljø samarbeider også med forskerne Bengt Lindström og Monica Eriksson i Helsinki i Finland. 

Kilde:

Keyes (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Social Behavior, Vol. 43, No. 2

 

 

 

Konferansen “Optimisme i møte med mennesket”
  • Konferansen "Optimisme i møte med mennesket" har virksomme relasjoner, perspektiver, metoder og holdninger som sentrale tema.
  • Arrangør av konferansen i 2011 var Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere.
  • Du finner programmet og omtaler av foredragsholdere her.

Kommenter:

Mer om

brukeransettelser læring.og.mestring salutogenese foredrag helsefremming.og.forebygging folkehelse fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen