Publisert: 08. august 2014.   Endret: 13. april 2016
Stemmer i nord - TV-serie fra Sisa Kultursenter i Finnmark

MØT MENNESKER: Stemmer i Nord - en TV-serie med korte episoder om kjærlighet, vennskap, valg- og demokrati, arbeid, kultur og fritid - og om å bo i nord. (Foto: Sisa Kultursenter)

Stemmer i nord - en TV-serie i åtte episoder fra Sisa Kultursenter

Stemmer i nord - en TV-serie i åtte episoder fra Sisa Kultursenter

Se alle episodene her: Kulturutveksling og fellesskap skaper bolyst, som igjen skaper god folkehelse. Dette vil kultursenteret i Finnmark vise oss i TV-serien Stemmer i nord.

Nedenfor finner du lenker til alle åtte episoder av TV-serien Stemmer i nord. Serien tar for seg ulike tema  som berører livet: kjærlighet, vennskap, demokrati, fordommer, arbeidsliv mm. Den viser noe av det Sisa Kultursenter arbeider med, og vi møter menneskene rundt senteret. 

NAPHA mener måten Sisa kultursenter jobber på er i tråd med salutogenese - en helsefremmende måte å tenke og praktisere psykiskhelsearbeid på, og som gir mennesker nøkler til livskvalitet.

Kultur og folkehelse

Programserien viser noe av det Sisa Kultursenter jobber med og menneskene rundt senteret. Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon som setter fokus på koblingene mellom kultur og folkehelse. Utgangspunktet er at kulturen skaper god bolyst, som skaper  god folkehelse. Sisa kan også ses som en kulturbedrift som gjennom ulike prosjekter finansierer tilsammen 2, 2 stillinger i tillegg til flere personer på korttidsoppdrag og mange frivillige.

Stemmer i nord

TV-serien "Stemmer i nord" er laget og produsert av Kristin Nicolaysen og Guro Gjestvang på oppdrag fra TV Nord. At de kaller den stemmer I nord, og ikke FRA nord, er ikke tilfeldig - for her er det finnmarkinger med broket bakgrunn og sterke historier, meninger og ønsker som slipper til. Det de alle har til felles er at de har noe å formidle; historier om glede og sorg, og håp i virkeligheten.

Sisa - en sosial entreprenør

Kultursenteret Sisa er et møtested som er åpent hele uka, hele året gjennom. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker senteret hver dag. I tillegg kommer enkelte arrangementer i og utenfor Sisas lokaler. Kultursenteret Sisa er mangfoldig. Mange mennesker fra inn og utland med ulik bakgrunn kommer sammen. Sisa er en sosial entreprenør, og er som andre sosiale entreprenører fokusert på ressurser, mangfold og inkludering. Som en av deltakerne i TV-serien sier: «De er hele tiden på utkikk etter de ressurser som ligger i hver enkelt.»

Kultursenteret Sisa er en samfunnsaktør som bidrar på områder det offentlige ikke selv har kapasitet til, men som kan utgjøre en stor forskjell i livet for enkeltmennesker og utsatte grupper.

Samfunnsøkonomi

Det er god samfunnsøkonomi å jobbe med grupperinger som kan ha problemer med å finne sin plass i lokalsamfunnet.

Det er viktig å organisere de som kommer nye hit inn gode og positive fellesskap, og samtidig anerkjenne og støtte ildsjelenes utrettelige arbeid i lokalsamfunnet. Dette kan gjøres ved å vise vei for de som kommer og skape god bolyst. Offentlig sektor klarer ikke alle oppgavene alene og kan derfor nyte godt av et supplement fra frivillig sektor.

Innsyn i prosjektene

Kultursenteret Sisa ønsket også med TV-serien å vise de som bevilger penger til senteret, kan få et nærmere innblikk i prosjektene de er med på å støtte. «Denne TV-serien vil nå ut til mange, som diverse departementer, Kongehuset, direktorater, politikere, administrasjonsfolk og andre Sisa venner rundt om i Norge, og gi inspirasjon og motivasjon til å skape flere sosiale møteplasser med rom for mangfold», skriver Kultursenteret Sisa om TV-serien Stemmer i nord.

HER KAN DU SE VIDEO:

Med livet på pause - Stemmer i nord (1. episode)

I første episode møter du legene Juan og Monica fra El Salvador. De har vært asylsøkere i Norge i halvannet år og opplever som Monica sier – vi har hatt livet på pause.

Mens de ventet på svar på asylsøknaden, fikk de ikke jobbe, ikke fikk de gå på skole og ikke får de skapt seg et hjem.

Etter filminnspillingen har de nå reist tilbake frivillig. SISA har imidlertid kontakt med dem fortsatt, og vet at de vurderer å komme tilbake som arbeidssøkende.

Valg og stemmerett - Stemmer i nord ( 2. episode)

«Debatten på Sisa var kanskje den viktigste i hele valgkampen»  skrev Altaposten på lederplass,  lørdag 7. september 2013. I tillegg var debatten med på å vise noe av det mangfoldet som omgir oss i hverdagen, mennesker som til daglig er litt usynlig men som på en fin måte blir synligjort og fremhevet på Sisa.

Ny i kongedømmet Norge - Stemmer i nord (3. episode)

I tredje episode av Stemmer i Nord diskuteres det hva et demokrati handler om ved Alta voksenopplæring, som har nærmere 300 studenter/elever fra mange forskjellige land. Her møter vi SISA-venn Karl Helge Vannebo.Han har vært en ildsjel helt siden SISA startet og har opp igjennom åra bidratt med mange inkluderingsprosjekt gjennom kunst. Det siste prosjektet er Vi Maler Kongen, og i den forbindelsen tok vi med oss lerret, malerkoster og kongen selv til Voksenopplæringa for å diskutere demokrati med mennesker fra alle verdenshjørner.

Ung og lovende - Stemmer i nord (4. episode)

De er ikke så gamle, men de har allerede erfart mye i livet - og har sine drømmer for fremtiden. Møt ungdommene Devi, Samjana, Anna, Daniel og Håkon og se hva som betyr noe for dem.

Ansatt som gledesspreder - Stemmer i nord (5. episode)

Sisa kultursenter er et senter for mennesker med ulike ståsted. I dag skal vi møte Linn, da hun fikk begynne å jobbe på Sisa forandret livet hennes seg. Respekt, inkludering og godt humør er stikkord.

Livets ende - Stemmer i nord (6. episode)

Døden er ingen overraskelse, selv om den kan komme uventet. Denne episoden handler om veiens ende.

Fordommer - Stemmer i nord (7. episode)

Hva skaper fordommer og hva fjerner fordommer? Vi får møte ei jente som snudde oppned på egne holdninger etter et spesielt møte. Vi får høre hva utlendingene egentlig synes om oss - og Thomas Hylland Eriksen forklarer oss hvorfor.

Kjærlighet - Stemmer i nord (8. episode)

TV-serien «Stemmer i nord» avslutter med det alltid like aktuelle temaet - kjærlighet. Her i formen av nestekjærlighet. Vi får møte Sissel Bakke som jobber med mindreårige flyktninger.

 

 

 

 

 

 

SISA KULTURSENTER - Der ideer fødes - folk og kulturer smelter sammen

Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre.

Sisa er en sosial møteplass, et foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger. Sisa er også behjelpelig for omlag 20 forskjellige lag og foreninger og kan bidra til å etablere, drifte og finne oppgaver de kan jobbe med.

Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst, internasjonale spørsmål og miljøvern.

Sisa vant fylkeskommunens likestillings- og mangfoldspris 2010.

Sisa Kultursenters hjemmeside finner du her.

TV NORD

 

TV Nord er lokal-TV for Vest-Finnmark, men de er levende opptatt av Finnmark og utviklingen i nordområdene.

TV Nord er landsdelens eneste lokal-TV-stasjon og har base i Alta. Kanalen hadde sin første sending 15. september 2005.

Dekningsområdet for TV Nord er Vest-Finnmark: Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Porsanger, Kautokeino og Loppa. I østfylket kan du kun ta inn kanalen via Riks TV.

Stemmer i nord er laget og produsert av Kristin Nicolaysen og Guro Gjestvang på oppdrag fra Tv nord.

TV Nord er en del av Mediehuset Altaposten, som er eid av Nordavis AS. Ansvarlig redaktør er Rolf Edmund Lund, mens Astrid Sarilla er vaktsjef med ansvar for nyhetssendingene.

Kultursenteret Sisa og salutogenese

Sisa er et lavterskeltilbud i Alta, og fungerer som brobygger til Nav og helsevesenet for deltakerne sine.

Sisa skal være et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter eller rett og slett bare å være, og å bli sett. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert, får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig både i en rehabiliteringsfase og forebyggende arbeid.

Dette er i tråd med salutogenesens helsefremmende tenkning rundt hva som skaper et godt og meningsfylt liv. Salutogenese trekker frem fire viktige dimensjoner av helse, som er den fysiske -, psykiske -, sosiale - og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og dette kan ses på som nøkler til livskvalitet.

Besøk: Sisa Kultursenters hjemmeside

Kommenter:

Mer om

salutogenese minoriteter empowerment selvhjelp reportasjer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen