Publisert: 12. november 2014
COLOURBOX547402

HVERDAG: Miljøpersonalet bidrar med kognitiv terapi i hverdagssituasjoner. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Kognitiv miljøterapi - om å skape et behandlingsmiljø i likeverdig samarbeid

Kognitiv miljøterapi - om å skape et behandlingsmiljø i likeverdig samarbeid

En dansk bok beskriver hvordan et miljø preget av kognitiv tilnærming kan skapes, og hvordan tverrfaglige behandlingsteam kan bruke tankegangen i behandling.

"Kogntiv miljøterapi - at skabe et behandligsmiljø i ligeverdigt samarbejde" er skrevet av en gruppe danske psykologer, psykiatere og sykepleiere, og henvender seg til alle som jobber med eller er opptatt av miljøterapi og kognitiv terapi.

Boka beskriver den kognitive modellen, om hvordan tanker, følelser, sanser og adferd henger sammen, og hvordan dette kan benyttes som behandlingsform i miljøterapien.

Hvordan definerer forfatterne kognitiv miljøterapi?

Kognitiv miljøterapi er i denne boka definert som en aktiv, strukturert, problemorientert, psykoedukativ og dynamisk behandlingsform. Målet med denne behandlingsmodellen er å gi pasientene muligheter til å finne alternativer til uhensiktsmessige reaksjonsmønstre, for så å utvikle nye ferdigheter.

I denne boka er behandlingsformen kun knyttet til spesialisthelsetjenesten, og til pasienter som er innlagt i døgnbehandling. Det foreligger i følge boka liten dokumentert erfaring fra kognitiv miljøterapi i kommunene. (Se eksempel på norsk erfaring med tilnærmingen i et kommunalt bofellesskap her.)

Praktisk tilnærming

Forfatterne ønsker med boka å gi en praktisk innføring i kognitiv miljøterapi, og å vise hvordan denne behandlingsformen kan organiseres.

De første kapitlene handler om hva de definerer som kognitiv miljøterapi, og hvilke metoder som brukes. Deretter vies et par kapitler til hvordan kognitiv miljøterapi kan implementeres og holdes ved like.

Boka belyser også noen problemstillinger rundt forskning på temaet, før det siste kapittelet formidler praktiske erfaringer med denne behandlingsformen. Dette gir oss som lesere innsikt i hva kognitiv miljøterapi kan være i den praktiske hverdagen, sett fra ulike fagpersoners perspektiver.

 

Kilde: Holm, L. et al. (2012). Kognitiv miljøterapi: At skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde. København: Dansk psykologisk forlag

 

Kognitiv miljøterapi - at skabe et behandlingsmiljø i ligeverdigt samarbejde
  • Bok om kognitiv terapi brukt i miljøet der pasienten oppholder seg
  • Skrevet av en gruppe danske psykologer, psykiatere og sykepleiere
  • Kom for første gang ut i 2001, andre utgave i 2012
  • Er skrevet til alle som er involvert i miljøterapi og som er interessert i kognitiv terapi
  • Det følger med to manualer til boka, en til pasientene, og en til personalet
  • Kan bestilles her

Kommenter:

Mer om

kognitiv.miljøterapi behandling.i.psykisk.helsearbeid empowerment brukermedvirkning faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen