Publisert: 06. mai 2014.   Endret: 26. oktober 2016
COLOURBOX1594418

SOSIAL ANGST: Barn og unge som lider av dette kan få det bedre ved hjelp av individuell kognitiv terapi, viser forskning. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Sosial angstlidelse hos barn og unge - en effektstudie

Sosial angstlidelse hos barn og unge - en effektstudie

Mange barn og unge lider av sosiale angstlidelser. En ny studie fra forskningsmiljøet ved HiNT viser hvilken effekt utvalgte behandlingsformer har.

I artikkelen "A randomized Controlled Trial of Individual Cognitive Therapy, Group Cognitive Behaviour Therapy and Attentional Placebo for Adolescent Social Phobia" (Ingul, Aune & Nordahl, 2013) har man studert hvilken effekt tre ulike behandlingsformer har på symptomnivå, svekkelse og diagnostiske kriterier under behandling av sosiale angstlidelser hos barn og unge.

Hemmer sosial utvikling

Totalt 57 barn og unge med sosiale angstlidelser i alderen 13-16 år inngår i analyseutvalget. Sosiale angstlidelser, også referert til som sosiale fobier, er ofte knyttet til vedvarende og kroniske lidelser som hemmer sosial utvikling.

Det er blant annet rapportert om økt risiko for selvmordsforsøk i denne brukergruppen.

Metode og behandlingsformer

De tre behandlingsformene:

- Individuell kognitiv terapi (n=21). Besto av 12 individuelle konsultasjoner à 50 minutter. Innholdet i disse samtalene var basert på manualen utviklet av Clark & Wells (1995).

- Kognitiv adferdsterapi i grupper (n=20). Gruppesamtaler med fire til seks deltakere over 10 sesjoner à 90 minutter. Innholdet i denne terapiprosessen var bygd på innhold i manualen "The C.A.T. Project Manual for the Cognitive Behavioural Treatment of Anxious Adolescents (Kendall m.fl, 2000).

- Oppmerksomhetsrettet placebo (n=16). Gruppesamtaler med fire til seks deltakere over 10 sesjoner à 90 minutter. Disse sesjonene berørte ikke de aktive komponentene belyst under Individuell kognitiv terapi og Kognitiv adferdsterapi i grupper.

Ulik behandling, ulik effekt

Individuell kognitiv terapi viste signifikant reduksjon i symptomnivå, svekkelse og diagnostiske kriterier både like etter endt behandling, og etter 12 måneder.

Sammenlignet med Kognitiv adferdsterapi i grupper og Oppmerksomhetsrettet placebo, viste analysene at Individuell kognitiv terapi hadde signifikant større effekt på både reduksjon av symptomnivå og svekkelse.

Det ble ikke funnet forskjeller i effekt mellom Kognitiv adferdsterapi i grupper og Oppmerksomhetsrettet placebo.

Fulltekstversjon av artikkelen kan kjøpes her.

Kilder:

Aune, T. (2011): Sosial angstlidelse hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 48 (1), s. 52-56.

Clark, D.M. & A. Wells (1995) : A cognitive model of social phobia: i Heimberg, R.G.; Liebowitz, M.R.; Hope, D.A. & F.R. Schneier (ed.): Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment. New York, Guilford Press, s. 69-93.

Ingul, J.M., Aune, T. & H.M. Nordahl (2014): A randomized Controlled Trial of Individual Cognitive Therapy, Group Cognitive Behaviour Therapy and Attentional Placebo for Adolescent Social Phobia. Psychoterapy and Psychosomatics, 83, 54-61.Basel, Karger.

Kendall, P.C., Choudbury, M., Hudson, J.L. & A. Webb (2000): The C.A.T. Project Manual for the Cognitive Behavioural Treatment of Anxious Adolescents. Philadelphia, Temple University.

HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

  • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter. Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
  • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT.

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen