Publisert: 07. april 2014
Serie fra Finnmark - hovedbilde til Stemmer i nord

Valg og stemmerett - Stemmer i nord (2. episode)

Valg og stemmerett - Stemmer i nord (2. episode)

I 2. episode av TV-serien Stemmer i nord tar Sisa Kultursenter for seg temaet valg og stemmerett.

-Debatten på Sisa var kanskje den viktigste i hele valgkampen skrev Altaposten på lederplass,  lørdag 7. september 2013. I tillegg var debatten med på å vise noe av det mangfoldet som omgir oss i hverdagen, mennesker som til daglig er litt usynlig men som på en fin måte blir synligjort og fremhevet på Sisa.

TV-serien Stemmer i Nord

Hele TV-serien Stemmer i nord består av åtte episoder, som tar for seg ulike tema  som berører livet: kjærlighet, vennskap, demokrati, fordommer, arbeidsliv mm. Den viser noe av det Sisa Kultursenter arbeider med, og vi møter menneskene rundt senteret. 

NAPHA mener måten Sisa jobber på er i tråd med salutogenese - en helsefremmende måte å tenke og praktisere psykiskhelsearbeid på, og som gir mennesker nøkler til livskvalitet.

Kultur og folkehelse

Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon som retter mot grupperinger som kan ha problemer med å finne sin plass i lokalsamfunnet. Senteret kombinerer kultur og folkehelse. Det er åpent hele uka, året gjennom. I snitt bruker rundt 35 personer senteret hver dag. I tillegg kommer enkelte arrangementer både i og utenfor Sisas lokaler.

Mangfold og integrering

Mennesker med ulik bakgrunn kommer sammen. Mangfold er en selvfølglig del. Sisa kultursenter tar mål av seg å være en sosial entreprenør som ser etter løsninger. Mangfold, inkludering og menneskelige ressurser står i sentrum. Som en av deltakerne i TV-serien sier: «De er hele tiden på utkikk etter de ressurser som ligger i hver enkelt.»

Samfunnsaktør

Kultursenteret Sisa vil bidra på områder det offentlige ikke selv har kapasitet, områder som likevel kan utgjøre en stor forskjell i livet for enkeltmennesker og utsatte grupper. Offentlig sektor klarer ikke alle oppgavene alene og kan derfor nyte godt av et slikt supplement fra frivillig sektor, skriver senteret på sine nettsider.

Det er viktig å organisere de som kommer nye til lokalsamfunnet inn i gode og positive fellesskap, og det er viktig å anerkjenne og støtte ildsjelenes utrettelige arbeid. Dette kan gjøres ved å vise vei for de som kommer og skape god bolyst.

Innsyn i Sisas prosjekter

Med TV-serien har Sisa Kultursenter ønsket å inspirere og motivere flere til å skape sosiale møteplasser med rom for mangfold. De henvender seg til departementer, direktorater, politikere, administrasjonsfolk, Kongehuset og andre potensielle venner av Sisa rundt om i Norge.

 

 

TV-serie: Stemmer i nord

TV-serien «Stemmer i nord» består av åtte episoder som tar opp ulike tema, som for eksempel holdninger, valg, respekt, inkludering og kjærlighet. Høsten 2013 var serien en storsatsning fra Sisa Kultursenter og TV Nord i samarbeid. Den er laget og produsert av Kristin Nicolaysen og Guro Gjestvang på oppdrag fra TV Nord.

Sisa - kultursenter i Finnmark

Sisa er et lavterskeltilbud i Alta, og fungerer som brobygger til Nav og helsevesenet for deltakerne sine.

Sisa skal være et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter eller rett og slett bare å være, og å bli sett. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert, får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig både i en rehabiliteringsfase og forebyggende arbeid.

Dette er i tråd med salutogenesens helsefremmende tenkning rundt hva som skaper et godt og meningsfylt liv. Salutogenese trekker frem fire viktige dimensjoner av helse, som er den fysiske -, psykiske -, sosiale - og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og dette kan ses på som nøkler til livskvalitet.

Besøk Sisa kultursenters hjemmeside

 

Kommenter:

Mer om

salutogenese minoriteter multimedia

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen