Publisert: 06. juni 2014
Serie fra Finnmark - hovedbilde til Stemmer i nord

Ny i kongedømmet Norge - Stemmer i Nord (3. episode)

Ny i kongedømmet Norge - Stemmer i Nord (3. episode)

I tredje episode av Stemmer i Nord diskuteres det hva et demokrati handler om ved Alta voksenopplæring, som har nærmere 300 studenter/elever fra mange forskjellige land. Her møter vi SISA-venn Karl Helge Vannebo. Han har vært en ildsjel helt siden SISA startet opp og har bidratt med mange inkluderingsprosjekt gjennom kunst.

Det siste prosjektet er Vi Maler Kongen, og i den forbindelsen tok de med seg lerret, malerkoster og kongen selv til Voksenopplæringa i Alta for å diskutere demokrati med mennesker fra alle verdenshjørner.

Som en av deltakerne sier; «Jeg skjønner litt av demokrati nå. Det betyr at folk kan velge hva de vil ha i fremtiden, for eksempel president eller statsminister i Norge. Også betyr demokrati at vi må respektere hva folk gjør, vi må respektere hverandre.»

 «Det er vår konge også!»

Han forteller videre at han syntes det var vanskelig å komme ny til dette landet som var kaldt og mørkt og uten å forstå språket. Han mener det er bedre nå fordi han har lært mye om landet, folket, språket og har venner og lærere som stiller opp for ham. Å diskutere demokrati og å male kongen syntes han var fint, og som han sa; «Det er vår konge også!»

TV-serien Stemmer i Nord

Hele TV-serien Stemmer i nord består av åtte episoder, som tar for seg ulike tema  som berører livet: kjærlighet, vennskap, demokrati, fordommer, arbeidsliv mm. Den viser noe av det Sisa Kultursenter arbeider med, og vi møter menneskene rundt senteret. 

NAPHA mener måten Sisa jobber på er i tråd med salutogenese - en helsefremmende måte å tenke og praktisere psykiskhelsearbeid på, og som gir mennesker nøkler til livskvalitet.

Kultur og folkehelse

Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon som retter seg mot grupperinger som kan ha problemer med å finne sin plass i lokalsamfunnet. Senteret kombinerer kultur og folkehelse. Det er åpent hele uka, året gjennom. I snitt bruker rundt 35 personer senteret hver dag. I tillegg kommer enkelte arrangementer både i og utenfor Sisas lokaler.

Mangfold og integrering

Mennesker med ulik bakgrunn kommer sammen. Mangfold er en selvfølglig del. Sisa kultursenter tar mål av seg å være en sosial entreprenør som ser etter løsninger. Mangfold, inkludering og menneskelige ressurser står i sentrum. Som en av deltakerne i TV-serien sier: «De er hele tiden på utkikk etter de ressurser som ligger i hver enkelt.»

Samfunnsaktør

Kultursenteret Sisa vil bidra på områder det offentlige ikke selv har kapasitet, områder som likevel kan utgjøre en stor forskjell i livet for enkeltmennesker og utsatte grupper. Offentlig sektor klarer ikke alle oppgavene alene og kan derfor nyte godt av et slikt supplement fra frivillig sektor, skriver senteret på sine nettsider.

Det er viktig å organisere de som kommer nye til lokalsamfunnet inn i gode og positive fellesskap, og det er viktig å anerkjenne og støtte ildsjelenes utrettelige arbeid. Dette kan gjøres ved å vise vei for de som kommer og skape god bolyst.

Innsyn i Sisas prosjekter

Med TV-serien har Sisa Kultursenter ønsket å inspirere og motivere flere til å skape sosiale møteplasser med rom for mangfold. De henvender seg til departementer, direktorater, politikere, administrasjonsfolk, Kongehuset og andre potensielle venner av Sisa rundt om i Norge.

TV-serie: Stemmer i nord

TV-serien «Stemmer i nord» består av åtte episoder som tar opp ulike tema, som for eksempel holdninger, valg, respekt, inkludering og kjærlighet. Høsten 2013 var serien en storsatsning fra Sisa Kultursenter og TV Nord i samarbeid. Den er laget og produsert av Kristin Nicolaysen og Guro Gjestvang på oppdrag fra TV Nord.

Sisa Kultursenter i Finnmark

Lavterskeltilbudet Sisa Kultursenter holder til i Alta i Finnmark.

Besøk Sisa kultursenters hjemmeside

Kommenter:

Mer om

minoriteter salutogenese multimedia

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen