NAPHAs oppdrag

Psykisk helsearbeid utøves av om lag 9000 ansatte i Norges 429 kommuner. NAPHA skal bidra til å styrke dette tilbudet.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid er finansiert av Helsedirektoratet, som gir senteret oppgaver gjennom tilskuddsbrev og styringsmøter.

Som nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene skal NAPHA bidra til at kunnskap ligger til grunn for tilbudet.

SPRER KUNNSKAP

Vi samler, sprer og legger til rette for deling av kunnskap. Vi tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene, og virke normerende på utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser.   

RÅDGIVERE

NAPHA er pr. i dag 23 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Tilsammen har vi variert bakgrunn og kompetanse fra behandlingsapparat, offentlige etater, høyskoleundervisning, forskning, administrasjon, media- og kommunikasjon, og brukererfaring.

LÆRING I NETTVERK

Vi etablerer og videreutvikler faglige nettverk for å skape arenaer for kunnskapsutvikling, samarbeid og kontakt mellom kommunene og andre kompetansemiljøer på feltet psykisk helse og tilgrensende felt.

REGIONALE TEAM

NAPHA er inndelt i fem regionale team:

  • Team Nord dekker Nordland, Troms og Finnmark.

  • Team Midt dekker Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal.

  • Team Vest dekker Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

  • Team Sør dekker Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

  • Team Øst dekker Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Se oversikt over fylkesansvarlige i NAPHA.

DIGITAL KOMMUNIKASJON

På Napha.no formidler vi nyheter, informasjon om NAPHA og aktuelle konferanser. Vi videreutvikler vår levende, interaktive, kunnskapsbase på nett om psykisk helsearbeid. Psykiskhelsearbeid.no, som ble lansert i oktober 2010, er nå en del av nettstedet Napha.no.

Kunnskapsbasen videreutvikles ved at leserne/brukerne av nettstedet, i tillegg til NAPHAs egne rådgivere, publiserer og deler fagstoff, praksiseksempler, kommenterer og debatterer. Du finner artikler, video, rapporter, nyheter, kronikker, debattinnlegg, introduksjon og fordypning om tematikk som er vikig i psykisk helsearbeid.

FAGENHET

NAPHA har eksistert siden 2008, og er organisert som fagenhet i NTNU Samfunnsforskning AS . Vi holder til i Statens Hus i Trondheim. Våre målgrupper og ulike fagmiljøer vi samarbeider med er representert i vår referansegruppe.

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen