Publisert: 02. september 2015.   Endret: 04. september 2015
Gruppe mennesker som prater

SELVHJELPSGRUPPE: Heftet gir blant annet tips til hvordan en kan starte en selvhjelpsgruppe. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Nytt hefte om selvhjelp

Nytt hefte om selvhjelp

Gir praktiske tips om selvhjelp innen psykisk helse og rus, og en guide til aktuelle samarbeidspartnere.

Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet har gitt ut det nye heftet, som gir praktisk informasjon om selvhjelpsarbeid og tips til hvordan en kan starte en selvhjelpsgruppe. Det gir oversikt over hvilke organisasjoner innen rus og psykisk helse som brukere, pårørende og fagfolk kan samarbeide med om selvhjelp.

Viktig å spre info

Både kommunene og flere andre aktører har en sentral rolle i å informere om selvhjelp, samtidig som de skal være pådrivere og tilretteleggere for denne typen arbeid. Den nasjonale planen for selvhjelp 2014- 2018 beskriver dette nærmere.

I heftet vises det til at forskning dokumenterer viktigheten av at ansatte i hjelpeapparatet bidrar med spredning av informasjon om selvhjelp. De skriver at hvis flere får kunnskap om selvorganisert selvhjelp mens de er i behandling, gir det en økt mulighet for at de tar i bruk selvhjelpsmetodikk når behandlingen er avsluttet.

Over 30 organisasjoner

Det finnes et bredt spekter av organisasjoner innen rus og psykisk helsefeltet. Over 30 organisasjoner og instanser omtales i heftet. Noen av organisasjonene innen psykisk helse som beskrives er Angstringen, Mental helse Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser og Landsforeningen for etterlatte etter selvmord.

Kommenter:

Mer om

selvhjelp nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen