-Psykisk helsearbeidere må klage om hjelpen ikke holder mål

Publisert: 12. oktober 2015
Oppdatert: 15. oktober 2015
Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland  Sita Grepp, terapeut ved Nordlandssykehuset Lena Leinan, ruskonsulent i Sortland Olav Fenes, Espen Haldorsen fra Maborg, og Siv-Elin Reitanfra RIO

SAMMEN OM MESTRING: F.v. rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland  Sita Grepp, terapeut ved Nordlandssykehuset Lena Leinan, ruskonsulent i Sortland Olav Fenes, Espen Haldorsen fra Maborg, og Siv-Elin Reitanfra RIO. FOTO: Gretha Evensen/napha.no.

SAMMEN OM MESTRING: F.v. rådg...

-Psykisk helsearbeidere må klage om hjelpen ikke holder mål

Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, Sita Grepp, oppfordrer fagfolk til å bruke de etablerte klageinstansene om de mener at tilbudet til brukerne i deres distrikt ikke er bra nok.

-Ulike samhandlingsorgan, hvor kommune og spesialisthelsetjeneste er representert, er en arena for drøfting av saker hvor partene er uenig om ansvarfordeling, sier Grepp.

Hun minner også om Fylkesmannen som klageinstans, dersom pasienttilbudet i regionen ikke oppleves forsvarlig av tjenesteutøverne.

Sammen om mestring

I overkant av 60 deltakere var samlet i Hurtigrutens Hus i Stokmarknes i slutten av september på samlingen «Sammen om mestring- nettverksbygging i praksis». I tillegg til brukerorganisasjoner deltok ledere og fagfolk fra NAV, kommune og spesialisthelsetjeneste. KoRus Nord innledet på temaet Folkehelse.  NAPHA presenterte veilederen «Sammen om mestring», etterfulgt av samhandlingsøvelser ledet av psykologspesialist John Arne Lein.

Ambisjoner vs ressurser

Temaet samhandling skaper engasjement i salen. Lokale utfordringer knyttet til ressursknapphet i tjenestene, og fagfolks opplevelse av at tjenestetilbudet i regionen ikke holder høy nok kvalitet, blir bragt på banen. En av de som engasjerer seg er kommunalsjef i Øksnes, Elise Gustavsen.

-Hva gjør vi, når vi på begge tjenestenivå er enig i hva veilederen sier, for eksempel at folk med rus og psykiske helseproblemer skal ha oppsøkende tjenester, men når ressursene ikke strekker til, spør hun.

Brukermiljøenes bidrag

Brukerorganisasjonene RIO og Marborg presenterer bidragene de kan gi i brukeres bedringsprosess. Blant annet blir Kafé Exit i Narvik omtalt, noe som engasjerer publikum og inspirerer tilhørerne til ideer om liknende tilbud i sine kommuner. Innlederne Siv-Elin Reitan og Esben Haldorsen kvitterer med å tilby oppstarthjelp.

Kompetansebygging lokalt

Fylkesmannen i Nordland arrangerer i 2015 for første gang sin årlige konferanse på tre ulike steder i fylket. Først i Bodø og Mosjøen i februar, og nå for norddelen av fylket i Stokmarknes. Tre arrangementer årlig i stedet for ett er ressurskrevende for arrangøren. Endringen oppleves svært positivt av deltakeren, ikke minst fordi de desentraliserte arrangementene i større grad enn tidligere fungerer som en arena for nettverksbygging med lokale samarbeidsparter.

Bred deltakelse

Samhandling om helseutfordringer er et tema som skaper interesse i regionen. I tillegg til fagfolk og ledere fra NAV, kommune, døgnposter og poliklinikker i Nordlandssykehuset, deltok Helse- og omsorgssjefer, kommunalsjef, enhetsledere, og prosjektleder i Vesterålen regionråd.

-Jeg velger å delta på konferansen fordi det bidrar til å gi meg oversikt over hva som rører seg på det feltet jeg har ansvar for. Konferansen har gitt meg større forståelse for de utfordringene og mulighetene mine ansatte i rus og psykisk helsetjeneste står overfor, sier Jim Gundersen, helse- og omsorgssjef i Bø.

-Blir kjent med folk

Nyansatt enhetsleder i Andøy kommune, Jørn Vollan bekrefter Gundersen sin opplevelse av konferansen. Samtidig fremhever han konferansen som en nettverksarena.

-Her blir jeg kjent med folk, noe som gjør at jeg vet hvem jeg kan ringe i nabokommunene når jeg trenger noen å diskutere med, sier Vollan.

Kommenter:

Mer om

nyheter samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen