Publisert: 17. november 2015.   Endret: 22. november 2015
Ketil Nordstrand

FRAFALL: -Vi ser at psykiske helseproblemer er en viktig årsak til frafall i videregående opplæring. Ungdom med psykiske helseproblemer har stort behov for flerfaglige tjenester og lett tilgjengelig tilbud, sier Ketil Nordstrand i Helsedirektoratet. Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no. 

Rask psykisk helsehjelp også til yngre

Rask psykisk helsehjelp også til yngre

Helsedirektoratet åpner nå for at også 16-åringer kan få Rask psykisk helsehjelp. Nedre aldersgrense har til nå vært 18 år.

-Vi åpner nå for at Rask psykisk helsehjelp-prosjekter som ønsker det kan utvide sin målgruppe ned til 16 år, sier Ketil Nordstrand, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

-Stort behov

Han brakte nyheten i Oslo 17. november, under en samling for alle Rask psykisk helsehjelp-prosjektene i Norge.

-Vi ser at psykiske helseproblemer er en viktig årsak til frafall i videregående opplæring. Ungdom med psykiske helseproblemer har stort behov for flerfaglige tjenester og lett tilgjengelig tilbud, sier Nordstrand. 

Helsedirektoratet vurderer at Rask psykisk helsehjelp passer godt til disse behovene.

-Fordi de har både lav terskel, bredt faglig sammensatt personell, og de kommer tidlig inn i problemene før de får vokst seg veldig store, sier han.

Ønsket av mange

Nyheten vil nok glede mange av de som jobber med Rask psykisk helsehjelp.

-Flere av pilotene har ønsket dette. Vi sier nå at vi åpner for dette, og vil ha en tett dialog med de kommunene som velger å utvide målgruppen, sier Nordstrand.

Mer veiledet selvhjelp

I sitt innlegg la han også frem hvilke satsingsområder Helsedirektoratet ønsker seg innen Rask psykisk helsehjelp fremover. Mer veiledet selvhjelp er blant disse.

-Rask psykisk helsehjelp skal organiseres som en trapp med tre trinn. Første trinn er veiledet selvhjelp. Så kommer kurs i mestring av depresjon og angst, og til slutt ansikt til ansikt-behandling. Vi ser at andelen som mottar veiledet selvhjelp er lav. Vi har et mål om å øke denne andelen. Det vil gi økt kapasitet og bedre ressursbruk, mener Nordstrand.

Jobb en viktig faktor

Nordstrand og Helsedirektoratet har også sett på foreløpige evalueringsresultater som Folkehelseinstituttet har gjort av Rask psykisk helsehjelp. De viser at tjenesten bør ha større fokus på å hjelpe brukerne ut i arbeid.

-Tilknytning til arbeidslivet er en viktig faktor for bedre psykisk helse, og det er behov for økt arbeidsfokus i psykiske helsetjenester. Det skal vurderes hvordan Rask psykisk helsehjelp og de fylkesvise sentrene for jobbmestring kan supplere hverandre og dra nytte av hverandres kompetanse, sier han.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen