Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 23. juni 2020
Effektstudie av Senter for jobbmestring

SENTER FOR JOBBMESTRING - EFFEKTEVALUERT: En av de første randomisert-kontrollerte studiene som er gjort av NAV-tiltak (Ill.foto: www.colourbox.com)

Tiltak med positiv effekt på langstidssykefravær

Tiltak med positiv effekt på langstidssykefravær

Effektevaluering viser at NAV-tiltaket 'Senter for jobbmestring' har positiv effekt på langtidssykefraværet for personer som sliter med depresjon, angst og andre psykiske lidelser.

Uni Research Helse har, på oppdrag for NAV, gjennomført en effektevaluering av tiltaket 'Senter for jobbmestring', som går ut på å gi arbeidsrettet kognitiv terapi og individuell jobbstøtte. Målet er å hindre at personer som sliter med depresjon, angst og andre psykiske lidelser faller ut av arbeidsmarkedet, samt hjelpe de som har falt ut med å komme tilbake til arbeidslivet. Funnene fra effektevalueringen er nå publisert i artikkelen "Work-focused cognitive-behavioural therapy and and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a randomised controlled multicentre trial" (Reme S.E., Grasdal A.L., Løvvik, C., Lie, S.A. & S. Øverland, 2015). 

Prosjektbeskrivelse

Totalt 1193 personer er inkludert i prosjektet. Av disse fikk 53% (630 personer) oppfølging gjennom 'Senter for jobbmestring', mens de øvrige 47% (563 personer) fikk tradisjonell arbeidsrehabilitering gjennom NAV. 70% av deltakerne hadde betydelige angstplager, mens 50% innrapporterte betydelige depresjonsplager. En rekke andre helseplager ble også innrapportert. Ved oppstart var 31,4% i jobb (hvorav 48% kombinerte arbeid og trygd), 39% var sykemeldt, mens 29,6% mottok dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.

Positive effekter

Resultatene viser at 'Senter for jobbmestring' har positiv effekt på langtidssykefraværet blant personer med som sliter med depresjon, angst og andre psykiske lidelser. Spesielt interessant å merke seg at effekten holder seg i 18 måneder for de som har vært lengst ute av arbeidslivet. 44,2% av deltakerne i 'Senter for jobbmestring' var delvis eller i full jobb etter 18 måneder, mens 37,3% av deltakerne i tradisjonell arbeidsrehabilitering var i jobb etter 1,5 år. En kvalitativ undersøkelse viser også at deltakerne trekker frem kognitiv terapi som positivt og nyttig, hvor man blant annet blir utfordret til å endre tanke- og handlingsmønstre. 

Les hele artikkelen her

Se også foredrag med Silje Reme der hun presenterer resultatene: Kognitiv terapi og individuell jobbstøtte har god effekt på langtidssykefravær 

Referanse:

Reme, S.E., Grasdal, A.L., Løvvik, C., Lie, S.A. & S. Øverland (2015): Work-focused cognitive-behavioural therapy and and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a randomised controlled multicentre trial. Occupational & Environmental Medicine. 

Senter for Jobbmestring

NAV-tiltaket er et tilbud til personer som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i jobbsammenheng. Målet er å kunne mestre symptomene, komme seg raskt i jobb og beholde jobb over tid. Senter for Jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte, basert på IPS-metodikk. Henvisning kan enten skje direkte til Senter for Jobbmestring, eller via det lokale NAV-kontor eller fastlege. Tiltaket finnes i dag i 6 fylker; Hordaland, Østfold, Akershus, Sør-Trøndelag, Troms og Oslo.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse senter.for.jobbmestring kognitiv.terapi ips forskning evalueringer vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen