Publisert: 10. april 2016.   Endret: 13. april 2016
Mervyn Morris, professor ved Birmingham City University

INSPIRATOR FOR OPPSØKENDE TEAM: -Hvis nivåene er godt integrert, bør sykehuset vite nøyaktig hva teamet som jobber ute (i kommunen) holder på med, sier Mervyn Morris, professor ved Birmingham City University. Her på besøk i Trondheim.

-Folk skulle få hjelp utenfor sykehus

-Folk skulle få hjelp utenfor sykehus

Professor Mervyn Morris endret helsetjenestene i Birmingham. Uten ham hadde antakeligvis heller ikke ACT, FACT og andre oppsøkende team i Norge vært så utbredt.

-Jeg skrev i dagboken min at møtet med dere som skulle starte PART-teamet, ble en mulighet for meg til å føle meg nyttig igjen, sier professor Mervyn Morris.

Mervyn Morris, professor i Community Mental Health ved Birmingham City University, hadde jobbet en periode for WHO i Sri Lanka, der tsunamien hadde rammet landet, som allerede hadde enorme utfordringer når det gjaldt psykiske helsetjenester. Han trengte å se lyspunkter. Dette var i 2006.

Ny type tjeneste

10 år senere, den 8. april 2016, er den engasjerte professoren invitert til et lite seminar på Leangen gård i Trondheim. Anledning er at det er 10 år siden kommune- og spesialisthelsetjenesten i Trondheim realiserte en helt ny løsning for å møte målgruppen pasienter med alvorlig psykiske lidelser - noen med ruslidelse samtidig - og alle med komplekse problemer. Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam skulle ta over når pasientene ble skrevet ut fra sykehuset.

-Den store styrken var at samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten i Trondheim allerede var så godt, sier Morris som glødet for å endre helsesystemet i Birmingham i England, og klarte det.

Mervyn Morris har jobbet en årrekke med oppstart og drift av ambulante tjenester i Midt-England. Han har også bidratt til utvikling av det som kan betegnes som integrerte helsetjenester i Belgia, og utfordret tenkningen i Norge.

Hjelp utenfor sykehus

-Med hånden på hjertet ville jeg virkelig endre på ting. Psykiatriske sykehus var standardløsningen. Et viktig steg i riktig retning var å organisere måter å gi folk hjelpen de trengte uten at de skulle være nødt til å legges inn på sykehus, forteller han.

Siden har Morris spilt en stor rolle for etableringen ikke bare av PART, men også utbredelsen av ACT-team i Norge – i Østfold, i Buskerud (der han hadde en stilling) blant flere steder.

Avdekket sammenhenger

-Det er en sammenheng mellom fattigdom, arbeidsløshet og behov psykiatriske tjenester. Dette ble tydelig da tjenestene i stor grad ble flyttet ut fra sykehus og nærmere der folk bor, forteller Morris.

Et kart basert på statistisk materiale viser at opphopningen av aktive psykiatriske tjenester sammenfaller med områdene der arbeidsløshet og fattigdom er mest utbredt i det distriktet av England der Morris arbeider.

BIRMINGHAM og OMEGN: Kartet til venstre viser graden av arbeidsløshet og fattigdom (jo mørkere grønt, jo høyere grad), mens kartet til høyre viser helsetjeneste-aktivitet i samme område. 

Fattigdom, arbeidsløshet og helsetjenesteaktivitet i Burminghamområdet, England

 

-Da helsetjenestene flyttet ut av sykehusene og møtte brukerne der de bor, så vi dette helt tydelig. Det forteller litt om hvor viktig forståelsen for sosiale og relasjonelle forhold er i psykisk helsetjenester, sier Morris.

Relasjon, recovery, arbeid, utdanning og nettverksarbeid, fremfor medisinsk tilnærming alene, er nettopp en tilnærming for oppsøkende behandlings- og rehabiliteringsteam.

-Samarbeid mellom nivåene

Morris snakker om "Doing the right thing, and doing the things right". Begge deler er viktig.

-Hvordan vi organiserer oss, er viktig (doing the things right). Tjenestenivåene må samarbeide, teamet må koordinere behandling og tjenester og samhandle med andre aktører (Collaboration, Co-ordinaston og Co-operation). Vi må velge folk, sted og timing. Vi må disponere ressursene og påvirke systemet.

-Vite nøyaktig hva de holder på med

-Hvis nivåene er godt integrert, bør sykehuset vite nøyaktig hva teamet som jobber ute holder på med, og være fleksible når teamet mener det er behov for innleggelse. Man skal ikke måtte be om henvisning fra noen andre for å få en døgnplass til/ innleggelse, sier Morris til teamet.

Gjøre det rette

Men, vi må ikke glemme betydningen av HVA vi gjør, i all diskusjonen om hvordan.

-Det er viktig at vi også gjør det rette, sier Mervyn Morris.

 

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen