Publisert: 10. juni 2016.   Endret: 13. juni 2016
Jarle Føreland, miljøarbeider (Kristiansand) og Geir Jensen, samtaleterapeut (Sortland)

KOLLEGIALT MØTE I UVÆRSHYTTA: De brenner for det samme. -Å jobbe slik vil være en drøm for meg, sier Geir Jensen (t.v.) samtaleterapeut i Sortland kommune.  Jarle Føreland fra Kristiansand (t.v.) delte erfaringer med å dra på ekspedisjoner i naturen sammen med de han hjelpe. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Drømmejobben er å støtte recovery gjennom friluftsliv

Drømmejobben er å støtte recovery gjennom friluftsliv

Friluftsliv med utfordringer og mestringsopplevelser blir løftet frem som effektfullt recoveryorientert psykisk helsearbeid på konferanse i Stokmarknes. En gnist er tent!

 

-Vi er konstruert for å være fysisk aktive, kjenne lukten, være litt på vakt og skape ting i naturen. Men, det er lite av dette i vår tilværelse i dag, og dette påvirker vår psykiske helse, sier Jarle Føreland, fagansvarlig for friluftslivstilbudet ved Energiverket i Kristiansand kommune.

På konferanse om recoveryorientert praksis i Stokmarknes 6.-7. juni, spres recovery covery-inspirasjon fra sør til nord, og tilbudet i Kristiansand blir løftet frem som viktig bidrag med potensial som støtte i menneskers bedringsprosesser. Gnisten er raskt tent hos naturelskere innen psykisk helse- og rusarbeid. Fra Trollfjorden i sør til Andenes i nord, er Vesterålen som vandringens mekka og havpadlingens paradis. Mulighetene til å bruke naturen til godt psykisk helsearbeid kan kanskje utnyttes enda bedre?

Mestrer utfordringer på tur

Deltakerne på Jarle Føreland og kollega Janne Rommetveits turer får tillitt og mulighet til å mestre store utfordringer når de drar på ekspedisjon.

-Enkelte turer inneholder 7-8 timers dagsmarsjer. Det skjer noe først og fremst i hodet. Det handler om å kjenne at man lever og har det ok. Vi setter i gang følelsen av å leve. For mange er det lenge siden de opplevde det på den måten, og noen har kanskje ikke opplevd det i det hele tatt, forteller Føreland.

I praksiseksemplet Hardangervidda på langs - en vinterekspedisjon som medisin  forteller Føreland og en turdeltaker mer om sine opplevelser og tanker om hvordan det virker. Les også mer om friluftstilbudet ved Energiverket i Kristiansand i NAPHA-heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid.

Recoveryorientert

Konferansen i Stokmarknes er første skritt på veien mot å utvikle tjenestene i Vesterålen-området i retning recovery og mer brukermedvirkning, mener Geir Jensen, samtaleterapeut i Sortland kommune og fagnettverksleder for psykisk helse i Vesterålen og Lødingen.

-Jeg er berørt ut av mange av fremleggene. Et fellestrekk ved typer praksis vi har hørt om disse dagene, er at man hjelper folk til å finne en vei og en måte å navigere på. Mestring gir psykisk helse, og det ser ut til at effekten er så stor når man får virkelige utfordringer å mestre, sier Geir Jensen.

-Ville vært en drøm

Jensens egen fritid brukes allerede helst i fjellet eller i kajak, og han kunne tenkt seg å bruke dette som en ressurs i arbeidet som ansatt i psykisk helsearbeid.

-Akkurat nå har jeg mange faglige roller å spille, som kursholder, leder av kriseteam og leder av fagnettverket, så jeg må i tilfelle stoppe opp og ta en omprioritering, men det ville vært en drøm, sier han.

Felles opplevelse

Det krever både fysiske og mentale forberedelser for å klare seg på vintervidda når vinden kommer opp mot storm (på høsttur har de opplevd mellom 35 og 40 m/sek) eller dagsmarsjene er på 7-8 timer. Hvordan kommer man seg dit fra en angstfylt tilværelse isolert på en hybel med gardinene for, går det an å spørre. Føreland har aldri opplevd at noen har ombestemt seg underveis på turene.

De vante rollene viskes også ut. En er på likefot.  

-Det er ikke noe skille mellom deltakerne og oss ansatte på disse turene. Vi opplever det samme! Hvorfor ha fokus på det vonde? Når vi har gått en stund, tar negativt spinn i huet slutt. Plutselig kommer en samtale i gang om noe helt annet og da gir den enkelte styrke til gruppa, forteller Føreland.

Friluftstilbud i Sortland

Bjørn Pedersen, miljøterapeut i avdeling for psykisk helse og rus i Sortland, forteller at friluftsliv lenge har vært en del av det psykiske helsearbeidet i Sortland kommune.

-I mange år har vi i samarbeid med Mental Helse arrangert en årlig tur i august for brukere. Den går over 2 1/2 dag til en turlagshytte i området. Vi lager mat, fisker og går turer, forteller han.

Turene gir mestringsopplevelser og mulighet til å utvikle sosialt nettverk, og det legges vekt på at den enkelte skal få løfte frem sine gode egenskaper og styrker.

-Enda mer på likefot

Etter konferansen om recoveryorientert praksis, stiller Pedersen seg likevel spørsmålet om ikke tjenestene kan utvikles til det bedre og i enda større grad på brukernes premisser.

-Hvis man reflekterer litt dypere over hva recoveryfilosofien innebærer, ser vi at vi ikke egentlig jobber så recoveryorientert som vi kanskje trodde. Særlig om vi ser på møtene med brukerne. Tar vi dem nok på alvor slik at vi virkelig møtes på likefot? Etter å ha hørt foredraget fra Ruben Grytten om pårørendearbeid, ser jeg at det ligger et potensial der som vi kan gå videre på, sier han.

(Saken fortsetter under bildet:)

Recoverykonferanse på tur i det fri i Vesterålen

TIL UVÆRSHYTTE I HAVGAPET: Olav Fenes, leder for rusnettverket i Vesterålen og Lødingen (helt foran) inviterte på tur til Årnesbukta på Langøya under konferanse i Vesterålen i juni 2016 om recoveryorientert praksis. Flere ble inspirert til å bruke friluftsliv i arbeidet menneskers bedringsprosesser. Foran f.v.: Trond Offergaard (mentor), Jegersberg gård, Marianne Olsson (Kulturaktiviteten, Stavanger), Geir Jensen (Sortland kommune, arrangør), Åse Almås Johansen (LPP Vesterålen), Jarle Føreland (fagansvarlig for bålplassen og friluftsliv v/Energiverket i Kristiansand). Bak f.v.: Esben Haldorsen (M.A.R.B.O.R.G), Ruben Grytten (Veileder og brukerkoordinator i Sarpsborg), Aud Berntsen (avdelingsleder psykisk helse i Sortlandkommune), Anne Lise Eriksen Rutledal (Energiverket i Kristiansand), Kjartan Mølstervold (fagleder i Hinna Bydel, Stavanger), Siv Elin Reitan (RiO), Irene Wormdahl (NAPHA), Leif Roar Kalleberg (avdelingsleder Energiverket), Janne Rommetveit (psykiatrisk sykepleier, Energiverket).

Utfordringer i Vesterålsnaturen?

Som terapeut pleier Geir Jensen å gi brukerne et slags kortbord av muligheter å velge fra. Friluftstilbud à la det Jarle Føreland forteller om fra Kristansand, kunne han gjerne tenkt seg å tilby.

-De får tillit og de må yte for å komme deg over fjellet, du blir regnet med, og dette gjør noe med de som deltar, sier Jensen.

Styrke til å møte hverdagen

Jarle Føreland understreker at bedringsprosessen ikke stopper når turen er over. Tvert i mot får hver og en med seg nyttige redskaper videre.

-Mestringsopplevelsene fra slike turer kan bli en styrke i møte de virkelige utfordringene - i hverdagen, sier Føreland.

 

 

 

 

Recoveryorientert praksis
  • Konferanse i Stokmarknes, 6.-7, juni, 2016 for kommuner og DPS i Vesterålen, Løddingen og tilgrensende områder. 
  • Arrangert av fagnettverket for rus- og psykisk helse i Sortland, rusnettverket i Løddingen og Regionalt kompetansekontor.

Kommenter:

Mer om

recovery aktivitet.og.fritid nyheter reportasjer friluftsliv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen